มูลนิธิเมาไม่ขับ จัดโครงการ"ผู้ว่าห่วงหัว"

          มูลนิธิเมาไม่ขับ จัดโครงการผู้ว่าห่วงหัว นำร่องที่จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดแจกหมวกกันน็อคเด็ก จำนวน 1,000 ใบ ให้แก่เด็กและเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแสดงถึงความห่วงใยที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มีต่อเด็ก เยาวชน ที่จะเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศต่อไปในอนาคต


/data/content/24348/cms/e_adefgilmpqs5.jpg


          นายแพทย์แท้จริง ศิริพาณิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ เปิดเผยว่า มูลนิธิเมาไม่ขับ ชมรมคนห่วงหัวในมูลนิธิเมาไม่ขับ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. ได้จัดทำโครงการ “ผู้ว่าห่วงหัว” เพื่อจัดหาหมวกกันน็อคให้เด็กไทยได้ป้องกันอุบัติเหตุจราจรจากการนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ พ่อ แม่ และ ผู้ปกครอง โดยกำหนดพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่โครงการนำร่องที่จะส่งผลให้ พ่อ แม่ และผู้ปกครอง หันมาใส่ใจดูแลความปลอดภัยศีรษะของบุตรหลาน โดยจัดหาหมวกกันน็อคใส่ให้กับบุตรหลานทุกครั้งที่ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์


            เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ จากการสำรวจ พบว่าปัจจุบันมีอัตราการสวมหมวกนิรภัยในกลุ่มเด็กและเยาวชนเพียงร้อยละ 7 ขณะที่กลุ่มผู้ใหญ่มีอัตราการสวมหมวกนิรภัยอยู่ที่ร้อยละ 43 สาเหตุที่กลุ่มเด็กและเยาวชนมีสถิติการสวมหมวกนิรภัยในอัตราที่ต่ำมีสาเหตุสำคัญ 2 ประการ คือ พ่อ แม่ ผู้ปกครองละเลยไม่ใส่ใจ มีความเชื่อว่าการนำบุตรหลานนั่งรถจักรยานยนต์แล้วไม่สวมหมวกนิรภัยเป็นสิ่งที่ไม่เป็นอันตราย และการบังคับใช้กฎหมายกับเด็กและเยาวชนที่ไม่สวมหมวกนิรภัยเป็นเรื่องที่ยากต่อการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่


          ซึ่งจากเหตุผลดังกล่าวมูลนิธิเมาไม่ขับจึงได้ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการผู้ว่าห่วงหัว ขึ้นเป็นจังหวัดแรกและถือเป็นจังหวัดนำร่อง โดยจะมีการขยายพื้นที่ไปดำเนินการในจังหวัดอื่นๆ ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดกิจกรรมขึ้นในวันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม 2557 เวลา 13.30 น. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการจัดหาหมวกกันน็อคเด็ก จำนวน 1,000 ใบ มอบให้แก่เด็กและเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มีต่อเด็ก เยาวชน ที่จะเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศไทยในอนาคตต่อไป


 


 


          ที่มา: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ