มูลนิธิซิเมนต์ไทย มอบบัตรชมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ฟรี !

มูลนิธิซิเมนต์ไทย มอบบัตรชมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ฟรี ! 

มูลนิธิซิเมนต์ไทย

มอบบัตรชมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติ

แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ฟรี !

 

 

            มูลนิธิซิเมนต์ไทย (scg foundation) หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ และคณะกรรมการจัดงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติ ครั้งที่ 11 เชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และนิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสาขาที่เกี่ยวข้อง ชมสุดยอดศิลปะการแสดงและดนตรีจากทุกมุมโลก ในงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติ กรุงเทพฯ ครั้งที่ 11 ระหว่าง วันที่ 7 กันยายน 255217 ตุลาคม 2552 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย พบกับ มนต์เสน่ห์แห่งศิลปะการแสดงและดนตรีที่หลากหลาย ทั้งโอเปรา แจซ ซิมโฟนี ออร์เคสตรา บัลเลต์ ระบำฟลาเมงโก และ ปูนาร์นาวาระบำคลาสสิกจากประเทศอินเดียที่จะแสดงเป็นรอบปฐมทัศน์ของโลก น้องๆ ที่สนใจสามารถนำบัตรประจำตัวนักเรียน นิสิต นักศึกษามารับบัตรเพื่อชมการแสดงฟรี!!! ได้ที่มูลนิธิซิเมนต์ไทย ตามวันและเวลาที่กำหนด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิซิเมนต์ไทย โทร 0 2586 5506

 

กติกาการรับบัตร

 

1. เฉพาะนักเรียน (ม.4-ม.6) และนักศึกษาที่กำลังศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการแสดงและดนตรีในปัจจุบันเท่านั้น

2. นักเรียนและนักศึกษาจะต้องนำสำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน/ นักศึกษาหรือหลักฐานอย่างอื่นที่รับรองว่ากำลังศึกษาอยู่มาแสดงในวันที่รับบัตร  ทั้งนี้ ต้องมารับบัตรด้วยตนเอง (1 คน รับได้ 1 ใบ)

3. บัตรมีจำนวนจำกัด ผู้ที่มาก่อนมีสิทธิ์ได้ก่อน

4. รับบัตรชมการแสดงเวลา 09.0016.30 น. ตามวันที่กำหนด

5. การแสดงเริ่มเวลา 19.30 น. กรุณาไปถึงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยก่อน 19.00 น. เพื่อรับหมายเลขที่นั่ง ณ เคาน์เตอร์รับบัตร โดยแสดงบัตรประจำตัวนักเรียน นักศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : มูลนิธิซิเมนต์ไทย

 

 

 

 

update 27-08-52

 

 

อัพเดทเนื้อหาโดย : ฤทัยรัตน์ ไกรรอด

Shares:
QR Code :
QR Code