มาเริ่มออกกำลังกายกันเถอะ

ที่มา : หนังสือแนวทางการดูแลสุขภาพตามหลัก 3 อ. อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์


มาเริ่มออกกำลังกายกันเถอะ thaihealth


แฟ้มภาพ


แค่ขยับก็เท่ากับออกกำลังกาย  จะเริ่มต้นที่ไหนดี?


1.ใช้โอกาสที่จะทำให้ตัวเองมีความกระฉับกระเฉงอยู่เสมอ  เช่น การเดินขึ้นบันได  หรือการทำงานที่อาศัยแรงกายแทนการใช้เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ทุ่นแรง


2.เล่นกีฬากับเพื่อนๆ ไปสถานฝึกออกกำลังกาย วิ่ง หรือ ว่ายน้ำ 2-3 ครั้ง ต่อสัปดาห์


3.เดินไปเพื่อพูดคุยหารือกับเพื่อนร่วมงานในที่ทำงานแทนการใช้แค่ e-mail หรือโทรศัพท์


4.ใช้การเดินแทนการใช้รถยนต์ในการไปทำธุระในสถานที่ไม่ไกลมาก


5.เดินหรือปั่นจักรยานไปทำงานหรือจัดเวลาในช่วงวันหยุดให้กับการ เดิน วิ่ง หรือไปปั่นจักรยาน หรือทำสวนด้วยตนเอง


6.เดินออกกำลังกายในสวนสาธารณะ  หรือเช้าร่วมกลุ่มชมรมเดินเพื่อสุขภาพกับเพื่อนบ้าน


7.เข้าร่วมกิจกรรมการวิ่งหรือปั่นจักรยาน


8.กำหนดวันเวลาในการเริ่มต้นออกกำลังกายและทำให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้


9.ตั้งเป้าหมายสำหรับตนเองในการออกกำลังกาย

Shares:
QR Code :
QR Code