มาเป็น นักสร้างเสริมสุขภาพมืออาชีพ กับ สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ (ThaiHealth Academy)

 

“ยากไป”

“ไม่มีทาง”

“เป็นไปไม่ได้”

อย่าให้ความกลัวมาทำให้คุณหยุดพลังสร้างสังคมสุขภาวะ

มาเป็น “นักสร้างเสริมสุขภาพมืออาชีพ” กับเราไหม ที่ สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ (ThaiHealth Academy)

สถาบันที่พัฒนาขีดความสามารถ และ ยกระดับ ให้ทุกคนเป็น นักสร้างเสริมสุขภาพมืออาชีพ ได้!

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม

FACEBOOK : https://www.facebook.com/byThaiHealthAcademy

https://linktr.ee/thaihealthacademy

Shares:
QR Code :
QR Code