มาปลูกความสุขในบ้านกัน

ที่มา : https://www.greenery.org


มาปลูกความสุขในบ้านกัน thaihealth


เรื่องราวที่ผมชวนกันมาแบ่งปันในโพสต์แรก สำหรับผมแล้วถือว่าเป็นหัวใจของการปลูกผัก ทำสวนกันเลยทีเดียวเรื่องนั้นก็คือ เป้าหมายของเรานั่นเองครับ


ผมได้มีโอกาสเห็นและพิสูจน์ด้วยตนเองตลอด 8 ปีที่ผ่านมา พบว่าผู้คนทั้งหลายที่สนใจการปลูกผักนั้น มีเป้าหมายร่วมกัน ก็คือ ‘ความสุข’ นั่นเอง ยุคสมัยนี้ เทคโนโลยีมากมายเขาก็เร็วแรงทันใจแบบ 4G หรือสัมผัสกันได้แทบจะทุกมิติแบบ 4D ความสุขของการปลูกผักทำสวนออร์แกนิกของเรา ก็เป็นความสุขแบบ 4G หรือ 4D เหมือนกันนะครับ เพราะมี ‘ดี (Good)’ ถึง 4 มิติ (Dimension) ด้วย ไม่ว่าจะเป็น


ดีต่อกาย


จากการทำสวนและผักที่เราปลูกด้วยวิธีธรรมชาติและไม่ใช้สารเคมี ทำให้เรามีร่างกายที่แข็งแรง มีอาหารที่สดใหม่ ปลอดภัย มีประโยชน์ มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ได้อากาศบริสุทธิ์จากการแลกเปลี่ยนลมหายใจของเรากับต้นไม้ ได้สัมผัสผืนดินและต้นไม้ใบหญ้าที่อบอุ่น อ่อนโยน ตลอดจนได้สัมผัสฤดูกาลและลมฟ้าอากาศ สายลมแสงแดดที่หมุนเปลี่ยนแปรผันไป ได้เจอะเจอ ดิน น้ำ ฟ้า ชีวิตและพืชพรรณเหล่านี้ มาเป็นดังเพื่อนที่คอยส่งพลังให้กับเราเสมอๆ


ดีต่อใจ


จากการพักผ่อนหย่อนใจในสวน สัมผัสความงามของการรอคอยการเจริญเติบโต และการผลิดอกออกผล เห็นความจริงของความเรียบง่ายของจังหวะของธรรมชาติ รับรู้ถึงความดีของการปลูกผักทำสวนออแกนิกแบบพึ่งตนเอง


ดีต่อผู้คน


เริ่มจากที่บ้าน เพราะสวนครัวเป็นสวนของครอบครัว และยังเป็นอาหารใกล้ตัวของชุมชน ที่นำพาทั้งพ่อแม่ลูก ญาติพี่น้อง เพื่อนบ้าน เพื่อนที่ทำงาน เพื่อนในโซเชียล มาปลูกอาหารร่วมกัน ปลูกความสัมพันธ์ร่วมกัน การปลูกผักนั้นจึงมีพลังพิเศษที่ดึงดูดผู้คนที่เห็นคุณค่าและรักในวิถีเดียวกันมาเจอะเจอกัน คอยสนับสนุนเกื้อกูลกันนั่นเอง


ดีต่อโลก


สวนผักไร้สารเคมี ที่ช่วยอนุรักษ์และฟื้นฟูดิน น้ำ อากาศ ให้บริสุทธิ์ และเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้หลากหลายชีวิตได้อาศัยอยู่ร่วมกัน เก็บรักษาสายพันธ์และบทบาทหน้าที่อันสำคัญของสรรพชีวิตทั้งที่เรารู้และไม่ยังรู้เอาไว้ให้งดงามและควรคู่กับธรรมชาติต่อไป


รู้แบบนี้ ลองมาขยับจอบ ขยับใจ ปลูกความสุขในบ้านกันดูไหมครับ

Shares:
QR Code :
QR Code