มาตรการองค์กร แผนลดอุบัติเหตุที่ยั่งยืน

      ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน ด้วยมาตรการองค์กร, มาตรการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย และคาดเข็มขัดนิรภัย 100%"  เพื่อลดอุบัติเหตุที่ยั่งยืน


/data/content/25466/cms/e_dehijmrxy678.jpg


      เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม ที่ผ่านมา นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ(สคอ.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน ด้วยมาตรการองค์กร, มาตรการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย และคาดเข็มขัดนิรภัย 100%" กับ บริษัท โรเด้นสต๊อก (ประเทศไทย) จำกัด , สมาคมเครือข่ายบริการวิศวกร, บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด และ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด เพื่อสนับสนุนทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนและผลักดันการสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงานใส่หมวกนิรภัย 100 % พร้อมคาดเข็มขัดนิรภัยขณะขับขี่ทุกครั้ง เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน


/data/content/25466/cms/e_cfilmsvxy123.jpg


     ทั้งนี้กิจกรรมในงานมีการเดินขบวนรณรงค์ “ขับขี่ปลอดภัย” และการบรรยายแลกเปลี่ยนจุดมุ่งหมายของโครงการจากภาคีที่ร่วมลงนามฯ นอกจากนี้ยังมีบูธนิทรรศการให้ความรู้จาก สคอ.และภาคีเครือข่ายหลายหน่วยงาน โดย สคอ. ได้ร่วมแจกสื่อประชาสัมพันธ์ เล่นเกมร่วมสร้างจิตสำนึก “ดื่มไม่ขับ” แก่พนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริษัท โรเด้นสต๊อก (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง โซน 3 ถ.ฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ


 


 


     ที่มา: สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ


 

Shares:
QR Code :
QR Code