มาตรการช่วยเหลือเหตุแผ่นดินไหวในเนปาล

กระทรวงการต่างประเทศ รายงานเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาล เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2558 ว่า 


มาตรการช่วยเหลือเหตุแผ่นดินไหวในเนปาล thaihealth


1. รัฐบาลได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และในการนี้ ได้แสดงความเสียใจในนามของรัฐบาลและประชาชนไทยต่อรัฐบาลและพี่น้องชาวเนปาล โดยนายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้มีสารแสดงความเสียใจไปยังนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเนปาล ตามลำดับ พร้อมทั้งยืนยันความพร้อมของรัฐบาลไทยในการให้ความช่วยเหลือแก่รัฐบาลและประชาชนเนปาล


2. กระทรวงการต่างประเทศ ได้ตั้งศูนย์ประสานการให้ความช่วยเหลือแก่เนปาล โดยศูนย์นี้มีภารกิจเพื่อให้ความช่วยเหลือคนไทยในเนปาล รวมทั้งบูรณาการการให้ความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ  แก่ประเทศเนปาล โดยจะมีการประชุมครั้งแรกในวันที่ 27 เมษายน 2558 ที่กระทรวงการต่างประเทศ


ขณะนี้ กระทรวงการต่างประเทศจะจัดส่งเจ้าหน้าที่จากกรุงเทพฯ ไปเนปาลเพื่อให้การสนับสนุนภารกิจของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ ในขณะเดียวกัน กระทรวงสาธารณสุขแสดงความพร้อมที่จะส่งคณะแพทย์ พยาบาล ช่างเทคนิคและเจ้าหน้าที่ไปประเทศเนปาลเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัย นอกจากนั้น หน่วยบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยกู้ภัยจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งพลเรือนและทหาร บุคลากรจากกระทรวงมหาดไทย และกองทัพ รวมทั้งทีมสุนัขทหารค้นหา ต่างมีความพร้อมให้ความช่วยเหลือ หากเนปาลประสงค์


นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยได้แจ้งให้กระทรวงการต่างประเทศทราบถึงความต้องการในชั้นต้น ดังนี้ ผ้าห่ม อาหาร เต็นท์พักอาศัย ยารักษาโรค อุปกรณ์ปฐมพยาบาล และน้ำดื่ม โดยรัฐบาลไทยจะพิจารณาจัดส่งความช่วยเหลือให้แก่ประเทศเนปาลตามที่ฝ่ายเนปาลประสงค์ต่อไป ในโอกาสแรก


3. ในเบื้องต้น รัฐบาลไทยโดยกระทรวงการต่างประเทศได้อนุมัติเงินช่วยเหลือแก่รัฐบาลเนปาลจำนวน 200,000 เหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 6,000,000 บาท ทั้งนี้ เนื่องจากไทยและเนปาลมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันมาเป็นเวลายาวนาน รวมทั้งเมื่อคำนึงถึงความเสียหายที่รุนแรงจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ใหญ่ที่สุดในรอบ 80 ปีของเนปาล


4. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ แจ้งว่า ได้เกิดเหตุ after shock เมื่อเวลาประมาณ 14.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ซึ่ง สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ตรวจสอบกับสนามบินตรีภูวัน ที่กรุงกาฐมาณฑุ แล้ว ยังคงเปิดดำเนินการเป็นปกติส่วนคนไทยที่ติดอยู่ตามสถานที่ต่างๆ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดส่งบุคลากรเพื่อติดตาม ตรวจสอบความเป็นอยู่ของคนไทยและให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้ว


5. ญาติคนไทยในเนปาลสามารถติดต่อกองคุ้มครองฯ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ได้ที่หมายเลขฮอตไลน์ 08 5911 4076, 09 4003 7190 – 2 ระหว่างเวลา 08.00 – 22.00 น.


6. ในส่วนของคนไทยในเนปาล สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เปิดหมายเลขฮอตไลน์ +977 980 106 9233 และ +977 984 124 2094 เพื่อใช้ในการติดต่อขอความช่วยเหลือ


 


 


ที่มา : เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code