“มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเรื้อรังแบบมัยอีลอยด์” รู้จักไว้…ดีแน่

เตรียมสร้างการรับรู้อุบัติการณ์ของโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเรื้อรังแบบมัยอีลอยด์ ให้มีการเผยแพร่ออกไปในวงกว้าง และทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของโรค

ศ.เกียรติคุณ พญ.แสงสุรีย์ จูฑา ประธานที่ปรึกษาชมรมผู้ป่วย เปิดเผยว่า ในปี 2556 นี้ เป็นปีที่ 3 ที่ทางชมรมได้สนับสนุนการทำกิจกรรมของกลุ่มผู้ป่วย เนื่องในวันโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเรื้อรังแบบมัยอีลอยด์แห่งโลก” หรือ world cml awareness day 2013 นี้ ซึ่งการทำกิจกรรมนี้ ไม่เฉพาะประเทศไทยที่ได้ร่วมมือกันจัดกิจกรรม หากแต่ในหลายๆ ประเทศทั่วโลก ก็ได้มีการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมและรณรงค์ให้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่นเดียวกัน

ซึ่งทางชมรมผู้ป่วยฯ cml ของไทย ก็เป็นหนึ่งในเครือข่ายของ cml advocate network ซึ่งเรียกว่าเป็น เครือข่ายนานาชาติที่ร่วมกันรณรงค์ทำกิจกรรมต่างเพื่อผู้ป่วย cml

นายภาณุวัฒน์ รัตนะ ประธานชมรมผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเรื้อรังแบบมัยอีลอยด์แห่งประเทศไทย (thai cml patient group) กล่าวว่า ทางชมรมมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในแต่ละปี ซึ่งปีนี้จะเป็นการทำกิจกรรมนอกสถานที่เป็นครั้งแรก โดยจะเน้นให้ผู้ป่วยตระหนักถึงความสำคัญในการให้ความร่วมมือกับแพทย์ระหว่างการรักษา รวมถึงการเฝ้าติดตามผลการรักษา ซึ่งเป็นส่วนที่ผู้ป่วยสามารถเข้ามามีบทบาท และส่วนร่วม เพื่อให้การรักษาได้ประโยชน์สูงสุด

สำหรับกิจกรรมออกบูธ ให้ความรู้กับผู้ป่วย cml ในโรงพยาบาลต่างๆ ประกอบด้วย วันที่ 11 ก.ย. 2556 เวลา ณ บริเวณแผนกตรวจผู้ป่วยนอก  ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า วันที่ 16 ก.ย. 2556 ณ บริเวณแผนกตรวจผู้ป่วยนอกอายุรกรรม ชั้น 3 อาคาร ภปร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ วันพุธที่ 18 ก.ย. 2556 ณ บริเวณแผนกตรวจผู้ป่วยนอกอายุรกรรม ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ