มะเร็งปอด รอดได้แค่หยุดสูบบุหรี่

ที่มา : รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ อ้างถึงในจดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ฉบับสร้างสุข ประจำเดือนพฤษภาคม 2562


มะเร็งปอด รอดได้แค่หยุดสูบบุหรี่ thaihealth


แฟ้มภาพ


มะเร็งปอดเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้น ๆ ของโรคมะเร็งในคนไทย และพบบ่อยเป็นอันดับสองในเพศชาย และเป็นอันดับสี่ในเพศหญิง


สาเหตุ


  • มาจากการรับสารก่อเกิดมะเร็งอย่างต่อเนื่อง ที่พบบ่อยคือ ควันบุหรี่ ผู้สูบบุหรี่อย่างต่อเนื่องทั้งผู้สูบเองหรือสูดควันบุหรี่จากคนรอบข้าง จะมีโอกาสเป็นมะเร็งปอดสูงกว่าบุคคลที่ไม่สูบอย่างชัดเจน
  • มลพิษจากสิ่งแวดล้อมบางชนิด เช่น Asbestos (แร่ใยหิน) Radon ซึ่งเป็นสารกัมมันตภาพรังสีที่พบได้ในครัวเรือน
  • กลุ่มเสี่ยงจากปัจจัยอื่น เช่น สมาชิกในครอบครัวมีประวัติป่วยด้วยโรคมะเร็ง


อาการ


  • ไอเรื้อรัง เสมหะมีเลือด เหนื่อยหอบ
  • อาจมีอาการอื่นร่วมด้วย เช่น ปวดกระดูก ปวดศีรษะ หากมีการแพร่กระจายไปที่อวัยวะอื่น
  • กลุ่มเสี่ยง หากไอต่อเนื่องเกิน 3 สัปดาห์หรือไอผิดปกติควรปรึกษาแพทย์เสมอ


การรักษา


ขึ้นอยู่กับปัจจัยสำคัญ 3 อย่าง คือ ชนิดของมะเร็งปอด ขอบเขตการกระจายของโรคและสภาพโดยทั่วไปของผู้ป่วย แพทย์จะพิจารณาให้การรักษาตามความเหมาะสม แต่การรักษาที่ดีที่สุดคือ การป้องกันไม่ให้เกิดโรคคือ เลิกสูบบุหรี่

Shares:
QR Code :
QR Code