มะเร็งต่อมน้ำเหลือง รู้ไว รักษาหายขาดได้

ที่มา : สยามรัฐ


แนะแนวทางรักษา มะเร็งต่อมน้ำเหลือง thaihealth


แฟ้มภาพ


เผยอัตราการป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองในประเทศไทยสูงถึงปีละกว่า 7,000 ราย  แพทย์แนะรู้เร็ว รักษาหายขาดได้ 


ศ.นพ.ธานินทร์ อินทรกำธรชัย ประธานชมรมโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองแห่งประเทศไทย ประธานคณะทำงานการวิจัยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองแห่งประเทศไทย กล่าวว่า พบผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองทั่วโลกเพิ่มขึ้นเกือบ 600,000 รายต่อปีในไทยพบมีผู้ป่วยใหม่ปีละกว่า 7,000 ราย หรือเทียบเท่า 19 รายต่อวัน มากขึ้นกว่าเท่าตัว นับเป็นโรคร้ายใกล้ตัว เป็นมะเร็งที่พบบ่อยอันดับ 1 ของมะเร็งทางระบบโลหิตวิทยาและมีโอกาสกลับเป็นซ้ำในสองปีแรก


แบ่งกลุ่มย่อยได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ Non-Hodgkin lymphoma หรือ NHL และชนิด Hodgkin lymphomaหรือHL ปัจจุบันยังไม่สามารถบอกสาเหตุหรือปัจจัยเสี่ยงของโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองทุกรายได้อย่างชัดเจน แต่พบมีความสัมพันธ์กับหลายภาวะ ได้แก่ อุบัติการณ์สูงสุดอยู่ที่ช่วงอายุ 60-70 ปี 


ดร.นพ.อาจรบ คูหาภินันทน์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ แนะแนวทางรักษาโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองในปัจจุบันว่า ถึงแม้มะเร็งต่อมน้ำเหลืองจะพบมาก แต่ก็เป็นมะเร็งเพียงไม่กี่ชนิดที่มีโอกาสรักษาหายขาดได้ แต่ปัญหาของผู้ป่วยในระยะแรกจะไม่ทราบว่าเป็น เนื่องจากจะเหมือนอาการอื่น ๆ ที่พบได้ในภาวะต่าง ๆ เช่น ติดเชื้อ ภูมิแพ้ เหงื่อออกตอนกลางคืน เป็นไข้และน้ำหนักลด การพบแพทย์ด้านโลหิตวิทยาแต่เริ่มต้นจะทำให้มีโอกาสหายได้มากขึ้น

Shares:
QR Code :
QR Code