มอเตอร์ไซค์ ทำยอดอุบัติเหตุเจ็บ-ตาย กลางถนนพุ่ง

ที่มา : เดลินิวส์


ภาพโดย สสส.


มอเตอร์ไซค์ ทำยอดอุบัติเหตุเจ็บ-ตาย กลางถนนพุ่ง thaihealth


"ผู้ขับขี่จักรยานยนต์" ขาดทักษะประเมินความเสี่ยง ทำยอดอุบัติเหตุเจ็บ-ตายกลางถนนเพิ่ม


เมื่อเร็ว ๆ นี้ วงเสวนางานสัมมนาวิชาการระดับชาติเรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 14 ซึ่งจัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้ รถใช้ถนน (กปถ.) ร่วมกับภาคีเครือข่ายโดย รศ.ดร.กัณวีร์ กนิษฐ์พงศ์ ศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย ได้สะท้อนข้อมูลสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่มาจากรถจักรยานยนต์ ซึ่งหากดูจากสถิติแล้วพบว่า ประเทศไทยมีผู้ใช้รถจักรยานยนต์จำนวนมาก สูงเป็นอันดับ 3 ของอาเซียน รองจากเวียดนาม อันดับ 1 และ มาเลเซีย อันดับ 2 โดยขณะนี้ทั่วประเทศมีมอเตอร์ไซค์จดทะเบียนมากถึง 20 กว่าล้านคัน


"แม้จำนวนมอเตอร์ไซค์ในไทยจะไม่สูงสุดในภูมิภาค แต่อัตราการเกิดอุบัติเหตุและตายกลับสูงมาก"


ทั้งนี้ จากการวิจัยเชิงลึกวิเคราะห์และสืบสวนอุบัติเหตุ ณ จุดเกิดเหตุทั่วประเทศไทยเบื้องต้น 600 เคส พบว่า ลักษณะการเกิดเหตุมักเกิดโดยการล้มเอง และการชนกับรถยนต์หรือวัตถุกีดขวางส่วนใหญ่จะรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต โดยเฉพาะการชนกับรถยนต์และรถบรรทุกในลักษณะการตัดหน้า และการชนท้ายรถกลุ่มนี้ที่มักจอดไหล่ทาง


รศ.ดร.กัณวีร์ ระบุ แม้ผลวิจัยจะชี้ว่าสาเหตุสำคัญของอุบัติเหตุเกิดจากผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ แต่การดำเนินการแก้ไขปัญหาเพื่อลดและป้องกันต้องมุ่งไปที่ผู้ขับขี่รถยนต์ด้วย ซึ่งในเชิงลึกพบว่า "ผู้ขับขี่ไทยขาดทักษะการคาดการณ์ความเสี่ยง ทำให้เกิดการตัดสินใจที่ผิดพลาด" ประกอบกับ "ขาดทักษะการควบคุมรถ" เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินพบว่า 50% ไม่มีการหลีกเลี่ยงการชน หรือเวลาหลีกเลี่ยงการชนไม่เพียงพอ


ซึ่งต่างจากผลศึกษาในต่างประเทศที่พบว่า ผู้ขับขี่ส่วนใหญ่มีทักษะและใช้เบรกช่วยลดอุบัติเหตุและความรุนแรงลงได้ ดังนั้นรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมุ่งเน้นการส่งเสริมทักษะการขับขี่ โดยสามารถเริ่มตั้งแต่การปลูกฝัง และฝึกอบรมประชาชนตั้งแต่ระดับในสถาบันการศึกษาไปจนถึงกระบวนการออกใบอนุญาตขับขี่ และการฝึกอบรมเพิ่มพูนทักษะความรู้หลังได้รับใบอนุญาตเป็นระยะ


"ที่น่าตกใจเราพบว่า ผู้ขับขี่บนท้องถนนกว่า 40% ไม่มีใบขับขี่ จำนวนไม่น้อยไม่ได้รับการฝึกอบรมทักษะที่ถูกต้อง ส่วนใหญ่เริ่มขับขี่จากการฝึกด้วยตนเอง ครอบครัว หรือเพื่อนฝึกให้ ฉะนั้นนโยบายเร่งด่วนของประเทศไทยจึงควรผลักดันเพิ่มพูนความรู้และทักษะการขับขี่ โดยเฉพาะการรับรู้ความเสี่ยง การคาดการณ์อุบัติเหตุล่วงหน้า และการตัดสินใจควบคุมรถอย่างมีประสิทธิภาพ"


นอกจากนี้ ในวงเสวนายังมีการสะท้อนมุมมองด้วยว่า น่าจะเป็นเรื่องที่ดีหากผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ ติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพตั้งแต่ต้นทาง โดยเฉพาะ "ระบบเบรก ABS สำหรับรถมอเตอร์ไซค์" ซึ่งเป็นมาตรการสำคัญที่รัฐบาลควรให้ความสำคัญ และน่าจะมีกฎหมายบังคับในส่วนนี้ เพราะผลการศึกษาชี้ชัดว่าแม้ติดล้อ หน้าเพียงล้อเดียวก็ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเบรกและการทรงตัว จึงไม่ควรยกเรื่องต้นทุนการผลิตมาเป็นเหตุผลที่ต้องลดมาตรการที่จะช่วยในเรื่องความปลอดภัยของผู้ขับขี่

Shares:
QR Code :
QR Code