มอบสื่อรณรงค์งานบุญประเพณีปลอดเหล้า

ที่มา : แฟนเพจเครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดลำปาง


ภาพประกอบจากแฟนเพจเครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดลำปาง


มอบสื่อรณรงค์งานบุญประเพณีปลอดเหล้า thaihealth


เครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดลำปางมอบสื่อรณรงค์งานบุญประเพณีปลอดเหล้าเนื่องในงานกฐินปลอดเหล้า


เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา พระอาจารย์สาธิต ธีรปญฺโญ ประธานเครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดลำปาง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดลำปาง มอบสื่อรณรงค์งานบุญประเพณีปลอดเหล้าให้แก่ อาจารย์บรรจง สมศรี ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง เพื่อนำไปเป็นสื่อประกอบการจัดงานกฐินปลอดเหล้า ที่วัดทุ่งบ่อแป้น อ.ห้างฉัตร ในวันที่ 5-6 พฤศจิกายน.2559 ที่ผ่านมา โดยท่าน ผอ.บรรจง เป็นเจ้าภาพกฐินดังกล่าว และในฐานะที่ท่าน ผอ.บรรจง เป็นกรรมการบริหารเครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดลำปาง จึงมีความประสงค์ให้งานพิธีทำบุญทอดกฐินในครั้งนี้ให้เป็นงานบุญประเพณีปลอดเหล้า


 

Shares:
QR Code :
QR Code