มอบรางวัล VOV AWARD พร้อมประกาศเจตนารมณ์ ก้าวต่อไปสู่สุขภาวะสังคมที่เท่าเทียมและเป็นธรรม

ประชากรกลุ่มเฉพาะ

เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2566 ที่อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดพิธีมอบรางวัล Voice of the Voiceless Award (VOV AWARD) พร้อมประกาศเจตนารมณ์ “ก้าวต่อไปสู่สุขภาวะสังคมที่เท่าเทียมและเป็นธรรม” ในงานประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยิน : ประชากรกลุ่มเฉพาะ” ครั้งที่ 2 ดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์ รองผู้จัดการ สสส. กล่าวว่า การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมทางสุขภาพ เป็นภารกิจของ สสส. ที่ต้องการส่งเสริมให้เกิดสุขภาวะที่ดีในประชากรกลุ่มเฉพาะ การมอบรางวัล Voice of the Voiceless Award (VOV AWARD) ให้กับบุคคลและองค์กร มีเป้าหมายสร้างขวัญและกำลังใจให้ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ที่สานพลังขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะในสังคมมาอย่างยาวนาน และเห็นผลงานเป็นที่ประจักษ์ จนเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ สสส. ได้รับรางวัลเนลสัน แมนเดลา ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปี 2564 ถือเป็นรางวัลของผู้มีส่วนร่วมขับเคลื่อนขบวนการสร้างเสริมสุขภาพไทยทุกคน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=328748

Shares:
QR Code :
QR Code