มอบรางวัลชนะเลิศ นวัตกรรมเยาวชนดีเด่น Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2021 กับผลงาน “เครื่องฆ่าเชื้อโรคในหมวกนิรภัย”

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจาก สสส.

                    เด็กอาชีวะสุดเจ๋ง! ชัชชาติ มอบรางวัลนวัตกรรมเยาวชน “เครื่องฆ่าเชื้อโรคในหมวกนิรภัย”  สสส. หนุนเสริมต่อยอดพัฒนาหลังชนะเลิศ Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2021 นวัตกรสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ สู่การใช้งานจริง

                    เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2565 ที่ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ทีมเยาวชน “ชมรมขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา” วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ กรุงเทพฯ ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งที่ 17 ประจำปี 2565 ในด้านพัฒนาเยาวชน ประเภทกลุ่มเยาวชนประกายเพชรจรัสแสง โดยเยาวชนทีมนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับอาชีวศึกษา จากการประกวด Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2021 ของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในผลงาน “เครื่องฆ่าเชื้อโรคในหมวกนิรภัยเสริมสร้างสุขภาวะของผู้ขับขี่จักรยานยนต์และผู้โดยสาร” รศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า เป็นการพัฒนานวัตกรรมที่ยอดเยี่ยมมาก สามารถต่อยอดใช้ได้จริง เป็นประโยชน์กับประชาชนในการใช้งานในชีวิตประจำวัน พร้อมให้กำลังใจทีมเยาวชนในการพัฒนาสร้างสรรค์ผลงานเพื่อสุขภาพที่ดี และขอให้พัฒนานวัตกรรมที่มีประโยชน์ให้ดียิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต

 

                    ดร.ณัฐพันธุ์ ศุภกา รักษาการผู้อำนวยการสำนักวิชาการและนวัตกรรม สสส. ให้ข้อมูลว่า ทีมเยาวชนพัฒนานวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะของผู้ขับขี่จักรยานยนต์และผู้โดยสาร ภายใต้ชื่อทีม “NWM Safety Road 3 Plus” ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวด สสส. ในการประกวด Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2021 สสส. ขอแสดงความยินดีกับทีมเยาวชนที่สร้างนวัตกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพที่มีประโยชน์ สามารถต่อยอดพัฒนาชิ้นงาน และผลงานได้รับรางวัลในครั้งนี้ปัจจุบันผลงานดังกล่าว สสส. ได้สนับสนุนทุนในการพัฒนาต่อยอด ภายใต้โครงการ Innovation Booster ซึ่งมีมูลนิธิวายไอวาย (Why I Why Foundation) เป็นผู้ดูแล นอกจากนี้ยังได้รับการให้คำปรึกษาด้านความปลอดภัยจากผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ เนคเทค (NECTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

                    ว่าที่ร้อยตรี ดร.จิรายุทธิ์ อ่อนศรี ครูชำนาญการ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ กรุงเทพฯ กล่าวว่า ผลงานชิ้นนี้เป็นนวัตกรรมที่ร่วมกันออกแบบ และสร้างด้วยกระบวนการ Design Thinking ผสมผสานกับ บูรณาการ STEM Education โดยนักเรียน ปวช. ชั้นปีที่ 3  ร่วมสร้างสรรค์ออกแบบนวัตกรรมด้วยกระบวนการ Design Thinking จากการลงพื้นที่ในการศึกษาข้อมูลพื้นฐานกับชุมชน พบว่ามีปัญหาการใส่หมวกนิรภัยไม่ถูกสุขลักษณะ โดยตั้งเป้าที่จะแก้ไขปัญหาด้านสุขภาวะของสุขภาพด้านการป้องกันเชื้อโรคจากหมวกนิรภัย เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน และสังคมในวงกว้าง ทั้งนี้ หาก​สนใจนวัตกรรม “เครื่องฆ่าเชื้อโรคในหมวกนิรภัยเสริมสร้างสุขภาวะของผู้ขับขี่จักรยานยนต์และผู้โดยสาร” สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ โทร  087–989-1956

Shares:
QR Code :
QR Code