มองเทรนด์สุขภาพปี ’65 ก้าวไปข้างหน้ากับวิถีใหม่

เรื่องโดย  ฐิติพร โยทาพันธ์ Team Content www.thaihealth.or.th


ข้อมูลจาก งานแถลงข่าว “Thaihealth Watch 2022” จับตาทิศทางสุขภาพคนไทย ปี 2565 ภายใต้แนวคิด Adaptive Living : ปรับการใช้ชีวิต พร้อมก้าวไปในยุคโควิด-19 กับเทรนด์สุขภาพ ปี 65


ภาพโดย ชยวี ลิ้มถาวรรักษ์ Team Content www.thaihealth.or.th และแฟ้มภาพ


มองเทรนด์สุขภาพปี '65 ก้าวไปข้างหน้ากับวิถีใหม่ thaihealth


“อยู่กับโควิดมา 2 ปีกว่าแล้ว จากที่ไม่ชิน เคยแพ้หน้ากาก ตอนนี้ก็ยังต้องชินแล้ว ก็ต้องปรับตัวให้ได้”


“ของก็ต้องขาย ลูกก็ต้องเรียนออนไลน์  ต้องทำหน้าที่ทั้งพ่อแม่ ทั้งครู ก็ต้องสู้อย่างเดียว เพื่อลูก เพื่อปากท้อง”


“โควิด-19 ยังไม่ดีขึ้นเลย ฝุ่น PM2.5 ก็มาอีกแล้ว ไม่อยากใส่หน้ากากแล้ว มันอึดอัด”


          เสียงสะท้อนความรู้สึกของผู้คนเหล่านี้ล้วนบ่งบอกได้ถึงผลกระทบที่ได้รับจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ยังคงอยู่กับเราไปอีกนาน และมีการกลายพันธุ์เพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบต่อชีวิตประชาชนในหลายด้านแทบทุกมิติของชีวิต เมื่อหนีไม้พ้นก็ต้องพร้อมรับมือทุกวิกฤตสุขภาพที่จะเกิดขึ้นให้ได้ และจะมีวิธีรับมืออย่างไรให้อยู่รอดในวิกฤตินี้


 


มองเทรนด์สุขภาพปี '65 ก้าวไปข้างหน้ากับวิถีใหม่ thaihealth


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ บริษัท ไวซ์ไซท์ ประเทศไทย จำกัด และภาคีเครือข่ายภาควิชาการสุขภาพที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดทำหนังสือ "Thaihealth Watch 2022" จับตาทิศทางสุขภาพคนไทยในปี 2565 ภายใต้แนวคิด Adaptive Living : ปรับการใช้ชีวิต พร้อมก้าวไปในยุคโควิด-19” เจาะลึกเทรนด์สุขภาพคนไทยปี 2565 กับ 10  ประเด็นทิศทางสุขภาพสำคัญที่น่าจับตามอง ชวนคนไทยเปลี่ยนวิกฤตโควิด-19 ให้เป็นโอกาสปรับพฤติกรรมดูแลสุขภาพอย่างรอบด้าน เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับทุกวิกฤติสุขภาพที่จะเกิดขึ้น


 


มองเทรนด์สุขภาพปี '65 ก้าวไปข้างหน้ากับวิถีใหม่ thaihealth


ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. กล่าวถึงการจัดงานในครั้งนี้ว่า สสส. ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาควิชาการสุขภาพ ทำงานพร้อมทั้งเกาะติดปัญหาและหาทางออกให้กับปัญหานั้น ทำการเก็บข้อมูลและร่วมกันประมวลผลจากสถานการณ์สุขภาพคนไทยจากปี 62-64 ผ่าน 3 องค์ประกอบสำคัญ ดังนี้ 1. Situation สถานการณ์สุขภาพคนไทย จากสถิติสุขภาพ ระหว่างปี 2563-2564 เพื่อเห็นทิศทางหรือสถานการณ์ปัญหาทางสุขภาพที่เกิดขึ้น รวมถึงสถิติเชิงประเด็นที่เกี่ยวข้อง 2. Social Trend กระแสความสนใจที่มีการพูดถึงในสังคมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของคนไทยในแต่ละประเด็น 3. Solution ข้อแนะนำทั้งในระดับปัจเจกบุคคลและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อสังคม มาสรุปอยู่ใน 10 ประเด็นสุขภาพที่น่าจับตามองในปี 2565 นี้


“อย่างที่ทราบกันดีว่าเรายังคงอยู่ท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 และจะยังคงอยู่กับเราไปอีกนาน นอกจากนี้ยังมีปัจจัยเสี่ยงสุขภาพอื่น ๆ มากมาย ที่สังคมไทยเรายังต้องเผชิญอยู่ สสส. ไม่ได้ชวนแค่จับตามองเท่านั้น แต่อยากชวนทุกคนมาร่วมกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต สร้างสุขภาวะที่ดีให้ครอบคลุมทุกมิติ เตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ  เพื่อรับมือกับเทรนด์สุขภาพที่จะเกิดขึ้นในปี 2565 นี้” ดร. สุปรีดากล่าว


 


มองเทรนด์สุขภาพปี '65 ก้าวไปข้างหน้ากับวิถีใหม่ thaihealth


นางเบญจมาภรณ์ ลิมปิษเฐียร ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. กล่าวว่า  สสส. ได้มีการเตรียมนำเสนอแนวทางการทำงานร่วมภาคีเครือกับข่าย ที่จะสามารถช่วยแก้ไข บรรเทา ปัญหาวิกฤติสุขภาพ 10 ประเด็นสุขภาพคนไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความตระหนักรู้และขยายผลการดำเนินงานที่นำไปปรับใช้ได้จริงในยุคโควิด-19 ไปยังองค์กร พื้นที่ต่าง ๆ ให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น


“เทรนด์สุขภาพใน 10 ประเด็นสำคัญ มี 3 ประเด็นหลัก ๆ ที่ สสส. จะเน้นการทำงานในปี 2565 นี้ คือ ประเด็นแรก สุขภาพเด็กและเยาวชน ประเด็นที่ 2 การจัดทำชุดความรู้สุขภาวะ ซึ่งขณะนี้ สสส. อยู่ระหว่างการดำเนินการทำแอปพลิเคชั่น สสส.  โดยจะรวบรวมชุดความรู้ทั้งหมดไว้ในแอปพลิเคชั่น และประเด็นที่ 3 การลดฝุ่น PM2.5 ขับเคลื่อน พรบ.อากาศสะอาด ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนเสนอร่าง พรบ. เข้าสู่สภาฯ และการทำปทุมวันโมเดล  เน้นการทำ learning space เพิ่มพื้นที่การเรียนรู้ เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสุขภาพ ซึ่งทั้งหมดนี้จะได้เห็นการทำงานของ สสส. ในปีหน้า” ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน กล่าว


 


มองเทรนด์สุขภาพปี '65 ก้าวไปข้างหน้ากับวิถีใหม่ thaihealth


ส่อง 10 เทรนด์ ทิศทางสุขภาพที่น่าจับตามองในปี 2565 มีอะไรบ้าง


  1. คนไทย ‘หนีไม้พ้น’ อยู่กับ COVID-19 ทั้งวันนี้และวันหน้า
  2. ดูแลลูกอย่างไรในช่วงโควิด เมื่อสุขภาพจิตย่ำแย่ การเรียนรู้ถดถอย
  3. 2 ขั้ว ปัญหา โภชนาการคนไทยช่วงโควิด มีทั้ง ‘ขาดแคลน’ และ ‘บริโภคล้นเกิน’
  4. รู้เท่าทันสื่อ พ้นภัยจากกับดัก ‘ข่าวลวง’
  5. เมื่อ ‘ขยะติดเชื้อ’ และ ‘ขยะพลาสติก’ ล้นเมือง
  6. ดูแลสุขภาพใกล้-ไกล ห่วงใยทุกกลุ่มประชากร
  7. เมื่อบ้านไม่ใช่พื้นที่ปลอดภัย : COVID-19 กับความรุนแรงในครอบครัว
  8. ‘พนันออนไลน์’ พุ่งในหมู่เยาวชน ปัญหาใหญ่ที่มาในยุคโควิด
  9. วัยรุ่นไทยใส่ถุงยางเพิ่ม แต่โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ยังพุ่ง!
  10. ‘อากาศสะอาด’ สิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์


 


มองเทรนด์สุขภาพปี '65 ก้าวไปข้างหน้ากับวิถีใหม่ thaihealth


10 ประเด็น ทิศทางสุขภาพคนไทยที่น่าสนใจในปี 2565 นี้ สสส. ไม่ได้เพียงแค่ชวนจับตามองเท่านั้น แต่อยากเชิญชวนคนไทยทุกคนมาร่วมกันเปลี่ยนวิกฤติโควิด-19 ให้เป็นโอกาสเดินหน้าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพให้ครอบคลุมในทุกมิติ เพื่อการมีสุขภาวะที่ดีครบทุกด้านทั้ง กาย จิต ปัญญา สังคม เตรียมพร้อมรับมือได้ในทุกวิกฤต


 


มองเทรนด์สุขภาพปี '65 ก้าวไปข้างหน้ากับวิถีใหม่ thaihealth


สำหรับผู้ที่สนใจข้อมูลภายในงาน "Thaihealth Watch 2022" จับตาทิศทางสุขภาพคนไทยในปี 2565 สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://resourcecenter.thaihealth.or.th/thaihealth-watch


         

Shares:
QR Code :
QR Code