มหาวิทยาลัยแห่งจักรยาน

       /data/content/24882/cms/e_hikopuvz1689.jpg  


          มมส.หนุน 'มหาลัยจักรยาน' เปิดให้บริการฟรี เพื่อรณรงค์การใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน และตอบสนองนโยบายการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งจักรยาน


          ผศ.ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส.) เปิดเผยถึงโครงการศูนย์บริการจักรยาน มมส. ว่า จากการที่มหาวิทยาลัยเห็นความสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพของนิสิตและบุคลากร โดยร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการเพิ่มขีดความสามารถสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ และการจัดกิจกรรมโครงการจักรยานเพื่อสุขภาพ มาตั้งแต่ปี 2551


          และต่อมาในปี 2552 ได้จัดกิจกรรมบริการจักรยานผูกโบขึ้น โดยคิดค่าบริการวันละ 1 บาท กระทั่งในปี 2555 มหาวิทยาลัยได้ประกาศนโยบายเป็นมหาวิทยาลัยแห่งจักรยาน ซึ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยสนองตอบการดำเนินการตามนโยบายการใช้จักรยานมาโดยตลอด ทั้งนี้ ในการดำเนินการขับเคลื่อนการใช้นโยบาย ได้ตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โดยหน่วยงานภายในมหาวิทยา ลัยหลายภาคส่วนมีส่วนร่วม


          "ล่าสุดมีการเปิดศูนย์บริการจักรยาน มมส. มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์การใช้จักรยานในชีวิตประจำวันของบุคลากรและนิสิต ตอบสนองนโยบายการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งจักรยาน โดยมีการบริการยืม-คืนจักรยาน ซึ่งผู้ยืมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ทั้งนี้ นิสิตและบุคลากรติดต่อขอใช้บริการยืมะคืนจักรยานได้ในเวลาที่กำหนด" ผู้ช่วยอธิการบดี มมส.กล่าว


 


 


          ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสด


          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code