มหัศจรรย์แห่งการเดิน

 

วัยทำงานนิยมออกกำลังกายโดยการเดินมากที่สุด แล้วการเดินมีประโยชน์อย่างไร?

หาคำตอบไปพร้อมกันกับ ศ.ดร.เจริญ กระบวนรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญวิทยาศาสตร์การกีฬา

Shares:
QR Code :
QR Code