มหกรรมอาหารเมืองปาย อร่อยได้….ไร้แอลกอฮอล์

 

เทศบาลตำบลปายร่วมกับสมาคมภัตตาคารไทย สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงานมหกรรมอาหารเมืองปาย อร่อยได้….ไร้แอลกอฮอล์ ครั้งที่ 5 ภายใต้แนวคิด “สีสันอาหารเมืองรองรับการเปิดประตูประชาคมอาเซียน”

เมื่อวันที่  20  เมษายนที่ผ่านมา นายสมพร ชวฤทธิ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลปาย เป็นประธานเปิดงาน มหกรรมอาหารเมืองปาย อร่อยได้….ไร้แอลกอฮอล์ ครั้งที่ 5 ภายใต้แนวคิด “สีสันอาหารเมืองรองรับการเปิดประตูประชาคมอาเซียน” ที่ถนนคนเดิน อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อพัฒนาร้านอาหารในเมืองปายให้ได้มาตรฐานรองรับการเปิดประตูประชาคมอาเซียน ในปี 2558

ทั้งเพื่อรณรงค์และสร้างเครือข่ายให้เกิดกระแสต่อเนื่องในการรณรงค์ให้ร้านอาหารเมืองปายเน้นการจำหน่ายอาหารที่รสชาติ คุณภาพและการบริการ มากกว่าจำหน่ายแอลกอฮอล์ และเพื่อเปิดพื้นที่ให้ประชาชนและเยาวชนมีการแสดงออกในทางที่ถูกที่ควรโดยไม่พึ่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร่วมถึงเพื่อให้ประชาชนเข้าใจในพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปี 2551 อย่างถูกต้อง โดยดื่มเป็นที่เป็นทาง ดื่มหรือขายเป็นเวลา และไม่ขายให้เด็ก อายุต่ำกว่า 20 ปี อันจะทำให้เมืองปายเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

ในงานมีการออกร้านจำหน่ายอาหารนานาชนิด กว่า 30 ร้าน โดยเน้นอาหารสะอาด รสชาติอร่อย การประกวดเมนูเพื่อสุขภาพ และการประกวดร้องเพลง โดยงานดังกล่าวจะมีไปจนถึงวันที่ 24 เมษายน 2556

สำหรับ จ.แม่ฮ่องสอนมีรายได้หลักจากการท่องเที่ยว โดยในปี 2555 ที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวกว่า  4 แสนคน เป็นนักท่องเที่ยวที่ปายกว่า 2 แสนคน และในปีนี้มีนักท่องเที่ยวชาวจีนนิยมมาท่องเที่ยวปายมากขึ้น หลังภาพยนตร์เรื่อง lost in thailand ซึ่งมาถ่ายทำที่ จ.เชียงใหม่ และ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ออกฉาย

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด

ภาพประกอบ : เทศบาลตำบลปาย

 

Shares:
QR Code :
QR Code