มหกรรมหนังกลางแปลง พลังเยาวชนคนรุ่นใหม่โซนขุนหาญ

ที่มา : เว็บไซต์มูลนิธิสยามกัมมาจล


ภาพประกอบจากเว็บไซต์มูลนิธิสยามกัมมาจล


มหกรรมหนังกลางแปลง พลังเยาวชนคนรุ่นใหม่โซนขุนหาญ thaihealth


มหกรรมหนังกลางแปลง “พลังเยาวชนคนรุ่นใหม่ มูไฮ บองประโอญ โซนขุนหาญ ร่วมสืบสานวิถีวัฒนธรรมชุมชน”


จัดขึ้นวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ณ วัดกันทรอมใต้ ตำบลกันทรอม อำเภอขุญหาญ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้เยาวชนออกแบบกิจกรรมและรูปแบบการสื่อสารคุณค่าจากการทำโครงการของเยาวชนในรูปแบบคลิปวิดิโอ (ฉายในรูปแบบหนังกลางแปลง)/ บูธนิทรรศการและกิจกรรมของโครงการ/ เวทีเสวนาคุณค่าและประสบการณ์จากการทำโครงการ และการแสดงด้านวัฒนธรรม ต่อโซนชุมชนของตัวเอง เพื่อที่ผู้ปกครอง คนในชุมชน จะได้มีโอกาสเห็นศักยภาพของเยาวชนที่ไม่นิ่งดูดายต่อปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนของตัวเอง โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็นทั้งหมด 3 พื้นที่ (โซน) 3 วัน


กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม ได้แก่ ทีมจัดงาน (เยาวชนในโครงการ พี่เลี้ยงโครงการ และทีมเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาเยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษ) มูลนิธิสยามกัมมาจล ผู้ปกครองเยาวชน เยาวชนในพื้นที่ และ คนในชุมชน คนทำงานด้านเยาวชนในพื้นที่ หน่วยงานราชการในท้องถิ่น โรงเรียน และสื่อมวลชนท้องถิ่น/จังหวัด ฯลฯ และ ประชาชนทั่วไปที่ให้ความสนใจ

Shares:
QR Code :
QR Code