มหกรรมวิชาการ ฟ้าใส 2557 เรื่อง The Changing of Cigarettes

featured

เมื่อวันที่ 6-7 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา คลินิกฟ้าใสร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) และภาคีเครือข่าย ได้จัดงานงาน “มหกรรมวิชาการ ฟ้าใส” ประจำปี 2557 เรื่อง “The Changing of Cigarettes” ณ ห้องประชุมสยามมกุฏราชกุมาร ชั้น P3 แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย

Shares:
QR Code :
QR Code