มหกรรมร้านค้าพื้นที่สุขภาวะปลอดโฟม

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


มหกรรมร้านค้าพื้นที่สุขภาวะปลอดโฟม thaihealth


ศวพช. จัดมหกรรมร้านค้าพื้นที่สุขภาวะปลอดโฟม เพื่อให้เขตภาษีเจริญเป็นพื้นที่สุขภาวะปลอดขยะ ปลอดโฟม ต้นแบบ


05 ก.ค. 59 ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยสยาม (ศวพช.) เปิดงานมหกรรมร้านค้าพื้นที่สุขภาวะปลอดโฟม "แลกคืนโฟม แลกคืนสุขภาพ" โดยมี ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนักสร้างวิถีชีวิตสุขภาวะสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นประธาน


การจัดงานในครั้งนี้เป็นการขับเคลื่อนให้เขตภาษีเจริญให้เป็นพื้นที่สุขภาวะปลอดขยะ ปลอดโฟม ต้นแบบของกรุงเทพมหานครฯ พร้อมเปิดให้ร้านที่สนใจสมัครเข้ากิจกรรมแลกคืนกล่องโฟมเป็นกล่องบรรจุภัณฑ์ที่ปลอดภัยต่อสุขภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้จะได้รับป้ายการเป็นร้านค้าต้นแบบพื้นที่สุขภาวะปลอดโฟมด้วย ในวันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2559 เวลา 09.00-12.00 น. ณ สวนสันติภาพ มหาวิทยาลัยสยาม

Shares:
QR Code :
QR Code