มหกรรมพบเพื่อนใจ ครั้งแรกในไทย : ปลดปล่อยผีเสื้อในตัวคุณ ให้โบกบินอย่างมีความสุข

เรื่องโดย  อัจฉริยา คล้ายฉ่ำ Team Content www.thaihealth.or.th

ข้อมูลจากงาน เวที “Soul Connect Fest 2023 มหกรรมพบเพื่อนใจ” วันที่ 19 สิงหาคม 2566

ภาพโดย ฐิติชญา สัมปุรณะพันธุ์ Team Content www.thaihealth.or.th และแฟ้มภาพ

                 “สถานการณ์สังคมในปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ปฏิเสธไม่ได้ว่าส่งผลให้วิถีชีวิตกลุ่มคนรุ่นใหม่ เปลี่ยนแปลงไปหลายๆอย่าง หลายคนอาจต้องเผชิญกับความทุกข์ ความเหนื่อยล้า ทำให้เกิดความกดดันในชีวิต รู้สึกโดดเดี่ยว จนไม่สามารถหาทางออกจากปัญหาที่มีในใจได้”

มหกรรมพบเพื่อนใจ ครั้งแรกในไทย : ปลดปล่อยผีเสื้อในตัวคุณ ให้โบกบินอย่างมีความสุข

                 แต่ไม่ว่าจะเผชิญปัญหาอะไร แต่เราสามารถสร้างภูมิคุ้มกันจิตใจบนพื้นฐานความเป็นจริงท่ามกลางสภาพการณ์อันเลวร้ายที่ว่า มันไม่ได้ดำรงอยู่จะอยู่กับชีวิตเราตลอด ยังมีแสงสว่างที่ปลายทาง แล้ววันหนึ่งปัญหานั้นจะผ่านไปลงได้ด้วยการมีสติ ที่มาพร้อมสุขภาวะทางปัญญาที่เป็นวิธีคิดและทางออก เพื่อให้ชีวิตผ่านพ้นช่วงเวลาวิกฤตไปได้ในที่สุด

                 ด้วยความเข้าใจเพื่อหาทางออกในเรื่องนี้ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับภาคีเครือข่าย เปิดพื้นที่ให้กับประชาชนและคนรุ่นใหม่ เข้าถึงเครื่องมือองค์ความรู้ด้านสุขภาวะทางปัญญา ด้วยการ จัดงานเทศกาล “Soul Connect Fest มหกรรมพบเพื่อนใจ”  ขึ้นที่ ลิโด้ คอนเนคท์ สยามสแควร์

มหกรรมพบเพื่อนใจ ครั้งแรกในไทย : ปลดปล่อยผีเสื้อในตัวคุณ ให้โบกบินอย่างมีความสุข

                 นับเป็นการพาทุกคนมาเชื่อมต่อกับจิตวิญญาณ ด้วยเครื่องมือและแนวทางที่ขับเคลื่อนด้านสุขภาวะทางปัญญา (Spiritual Health) ที่ช่วยจุดประกายให้ทุกคนได้พบบางสิ่งที่หลายคนกำลังตามหา คือ การเสริมภูมิคุ้มกันใจให้กลับมา Connect กับชีวิตและสังคมอีกครั้ง

มหกรรมพบเพื่อนใจ ครั้งแรกในไทย : ปลดปล่อยผีเสื้อในตัวคุณ ให้โบกบินอย่างมีความสุข

                 ในงานจึงหลากหลายไปด้วยกิจกรรมและสีสันที่ดีแก่ใจมากมาย ไม่ว่าจะเป็น มุมนิทรรศการ Soul of a Worm, แจกันมนุษย์, พื้นที่ฝากความรู้สึก, ถ่ายภาพหน้างานศพคุณเอง, เปิดไพ่มูดูชีวิต ฯลฯ

                 อีกทั้งกิจกรรม Talk จากเหล่าศิลปิน ที่มาร่วมให้สาระและความสนุกสนานอย่างเป็นกันเอง ในบริเวณเวทีสานพลังส่งต่อข้อคิดและพลังใจดี ๆ ให้กับผู้คน ไม่ว่าจะเป็น  เขื่อน ภัทรดนัย เสตสุวรรณ, ก๊อต จิรายุ ตันตระกูล และ กิ๊ก มยุริญ ผ่องผุดพันธ์ เป็นต้น

มหกรรมพบเพื่อนใจ ครั้งแรกในไทย : ปลดปล่อยผีเสื้อในตัวคุณ ให้โบกบินอย่างมีความสุข

                 นางเบญจมาภรณ์ ลิมปิษเฐียร ผู้ช่วยผู้จัดการอาวุโส สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เล่าด้วยความปลื้มว่า… สสส.ให้ความสำคัญต่อสุขภาวะของเยาวชนในทุกมิติ มุ่งสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะ ควบคู่กับการเพิ่มขีดความสามารถในการเข้าใจตนเอง เข้าใจชีวิต สามารถดูแลตัวเองได้เมื่อต้องเผชิญกับความทุกข์ มีความเข้าใจผู้อื่น และเคารพในความเห็นต่าง ทำให้เกิดสังคมที่เกื้อกูลกัน งาน Soul Connect Fest ที่จัดขึ้นเป็นปีแรกนั้น เราต้องการเปิดพื้นที่ให้ทุกคนมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกัน แบบไม่มีถูก-ผิด และสามารถนำข้อคิดไปปรับใช้กับชีวิตของตนเอง ให้สามารถเชื่อมโยงตัวเองกับสิ่งรอบตัวได้อย่างเข้าใจ

มหกรรมพบเพื่อนใจ ครั้งแรกในไทย : ปลดปล่อยผีเสื้อในตัวคุณ ให้โบกบินอย่างมีความสุข

                 “คนรุ่นใหม่ส่วนหนึ่ง มีมายาคติต่อเส้นทางของความสุขหลัก 8 ประการ ทั้งอยากมีชีวิตดีแบบในโซเชียลมีเดีย ค่านิยมตามวัย บูชาเงินและความสำเร็จ สุขจากวัตถุนิยม มายาคติความงาม บูชาเกรดและคนเก่ง มายาคติเรื่องความรัก และเรื่องบทบาทครอบครัว ส่วนใหญ่ไม่รู้ว่ากำลังเดินหลงไปกับเส้นทางที่อาจทำให้ชีวิตเป็นทุกข์ได้..” นางเบญจมาภรณ์กล่าว

                 จึงเป็นที่มาของการเกิดการร่วมมือของกลุ่มคนทำงานเรื่องสุขภาวะทางปัญญาขึ้น เพื่อส่งต่อนวัตกรรมสร้างสุขภาวะทางปัญญา เสริมภูมิคุ้มกันใจครั้งแรกในไทย

มหกรรมพบเพื่อนใจ ครั้งแรกในไทย : ปลดปล่อยผีเสื้อในตัวคุณ ให้โบกบินอย่างมีความสุข

                 ด้าน นายธีระพล เต็มอุดม ผู้อำนวยการร่วมธนาคารจิตอาสา ในฐานะภาคีเครือข่าย ผู้ร่วมจัดงาน กล่าวว่า การทำงานด้านสุขภาวะทางปัญญาทำให้ได้พัฒนาตนเองไปพร้อม ๆ กับการพัฒนาจิตใจ งานครั้งนี้ ด้วยเป้าหมายเดียวกัน คือ อยากที่จะแบ่งปันสิ่งที่เราได้เรียนรู้ไปสู่สังคม ผ่านแนวทางการขับเคลื่อนงานที่เป็นรูปธรรม เข้าถึงคนในสังคมวงกว้าง ให้ผู้คนได้ Connect เชื่อมต่อกับประสบการณ์ในชีวิตด้านบวก และส่งเสริมการมีสุขภาวะทางปัญญาให้กลับมาอยู่กับตัวเอง

                 โดยแต่ละกิจกรรมภายในงาน ถูกออกแบบมาให้ทันสมัย เข้าใจง่าย สามารถใช้เป็นเครื่องมือสร้างพลังใจในการใช้ชีวิตได้ อาทิ กิจกรรม ‘ฟังสร้างสุข’ ‘อ่านมนุษย์’ ของศูนย์จิตปัญญา มหาวิทยาลัยมหิดล และความสุขประเทศไทย ซึ่งเราเชื่อว่า ใครที่ได้มาร่วมงานจะสามารถค้นพบพลังสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ในตัวเองได้เลย

มหกรรมพบเพื่อนใจ ครั้งแรกในไทย : ปลดปล่อยผีเสื้อในตัวคุณ ให้โบกบินอย่างมีความสุข

                 ในฐานะผู้ส่งต่อพลังบวกให้คนรุ่นใหม่ นายภัทรดนัย เสตสุวรรณ หรือคุณเขื่อน กล่าวถึงมุมมองที่มีต่อสถานการณ์จิตใจของคนในยุคปัจจุบันว่า… มนุษย์ทุกคนต้องรับความจริงของตนเองให้ได้ เริ่มจากการยอมรับความรู้สึกเหนื่อยล้า สับสน หาตัวเองไม่เจอ โดยเฉพาะยุคโซเชียลมีเดียแบบนี้ หลายคนอยู่ในบริบทของสังคมที่พยายามแสดงออกถึงความสำเร็จ การมีชีวิตที่ดีให้ความสำคัญกับวัตถุ จนกลายเป็นการกดดันตัวเองโดยที่ไม่รู้ตัว นั่นคือ ผลเสียที่ไม่ใช่ใครทำร้ายเรา แต่เป็นเราที่ทำร้ายตัวเอง ซึ่งในชีวิตจริงเราไม่ต้องเก่งก็ได้ คนเราสามารถ ‘ห่วย’ ได้ เพียงแค่ยอมรับและทำความเข้าใจ เพื่อเติบโตไปกับสิ่งนั้น ๆ อย่าคิดว่าถ้ามีความรู้สึกเหล่านี้จะผิดปกติ และสิ่งสำคัญที่สุด คือ การกลับมาทบทวนเส้นทางชีวิตตนเอง ไม่ว่าสถานการณ์จะอย่างไร คุณก็จะผ่านมันไปได้แน่นอน

                 “เพราะทุกความรู้สึกเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ ความเข้าใจ ความปลอดภัย ทัศนคติ สามสิ่งนี้จะช่วยให้เราเข้มแข็งและมีพลังใจอยู่กับความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในชีวิตได้” คุณเขื่อน ทิ้งท้ายให้คิด

มหกรรมพบเพื่อนใจ ครั้งแรกในไทย : ปลดปล่อยผีเสื้อในตัวคุณ ให้โบกบินอย่างมีความสุข

                 ต่อด้วยประโยคเด็ดอีกว่า “หลายครั้งที่เราต้องทำตามใจผู้อื่น คล้อยตามสังคม ที่คาดหวังอยากให้เราเป็นแบบนั้น เป็นแบบนี้ จนลืมไปว่าตัวตนจริง ๆ ของเราเป็นใคร…การได้ปลดปล่อยผีเสื้อในตัวคุณออกมาอย่างอิสระจากความสุขที่สังคมคอยบอก คุณจะได้พบเจอกับความสุขที่ไม่ต้องพึ่งพาใคร หรือมาจากอะไรภายนอก”

                 การมีสุขภาวะที่ดีแบบองค์รวม Soul Connect Fest มหกรรมพบเพื่อนใจ ไม่ได้เป็นภารกิจของหน่วยงานหรือบุคคลใด เพียงแต่ สสส.และภาคีเครือข่าย ต้องการสร้างองค์ความรู้ทางสุขภาวะทางปัญญาอย่างเป็นระบบ   เพื่อให้คนไทยมีสุขภาวะทางใจที่เข็มแข็ง พร้อมกับสุขภาพกายที่แข็งแรง

                 หากใครที่พลาดงาน “Soul Connect Fest 2023 มหกรรมพบเพื่อนใจ” ที่เพิ่งผ่านไป สามารถเข้าไปติดตามกิจกรรมย้อนหลังได้ที่เพจ Facebook : Soul Connect Fest ผีเสื้อในตัวคุณ ก็จะโบกบินอย่างมีความสุข

Shares:
QR Code :
QR Code