มหกรรมชุมชน ฅนพอพอเพียง

featured

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา สำนักรณรงค์สื่อสารสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ได้จัดกิจกรรม มหกรรมชุมชน ฅนพอพอเพียง จากภาคีเครือข่าย โดยภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการข้อมูล และนิทรรศการมีชีวิต (สาธิต) ตลอดงาน

Shares:
QR Code :
QR Code