มหกรรมครัวชุมชนร่วมใจไทสหัสขันธ์ สร้างความมั่นคงทางอาหาร

ที่มา : เดลินิวส์


มหกรรมครัวชุมชนร่วมใจไทสหัสขันธ์ สร้างความมั่นคงทางอาหาร thaihealth


แฟ้มภาพ


กาฬสินธุ์เปิดมหกรรมครัวชุมชนร่วมใจไทสหัสขันธ์ ตามนโยบายแผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อความมั่นคงทางอาหาร


นายชัยธวัช เนียมศิริ ผวจ.กาฬสินธุ์ นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดมหกรรมครัวชุมชนร่วมใจไทสหัสขันธ์ ตามนโยบายแผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อความมั่นคงทางอาหาร โดยมีพระครูสิริพัฒนนิเทศก์ รองเจ้าคณะ อ.สหัสขันธ์ นายตระกูล หนูนิล นายอำเภอสหัสขันธ์ นำหัวหน้าส่วนราชการ อ.สหัสขันธ์ อปท. 8 แห่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เครือข่ายเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ กลุ่มร้านอาหารปลอดภัย เครือข่ายชมรม ส่งเสริมการท่องเที่ยว ร้านอาหาร โรงแรม ที่พัก อ.สหัสขันธ์ ร่วมให้การต้อนรับ และร่วมประกาศ kick off ปักหมุดสุดรัก ปลูกผักกินเอง ให้ครบทั้ง 85 หมู่บ้านใน 8 ตำบลของ อ.สหัสขันธ์


นายชัยธวัช กล่าวว่า จากวิกฤติโควิด-19 ทั่วโลกและประเทศไทยกำลังประสบปัญหาสถานการณ์ความมั่นคงทางอาหารเกิดภาวะขาดแคลน กระทรวงมหาดไทยได้น้อมนำเอาหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพาประเทศให้รอดพ้นวิกฤติ โดยรณรงค์ให้ประชาชนได้ปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ไว้รับประทานเอง เพื่อลดรายจ่ายในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ทั้งนี้ในส่วนของ จ.กาฬสินธุ์ ได้มอบนโยบายให้ทุกอำเภอ โดยมอบให้นายอำเภอเป็นผู้ขับเคลื่อนการรณรงค์ และให้เริ่มจากบ้านพักนายอำเภอ ซึ่งของ อ.สหัสขันธ์ ได้บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน จัดเป็นมหกรรมครัวชุมชนร่วมใจไทสหัสขันธ์ เพื่อการเป็นต้นแบบอย่างสมบูรณ์


ด้านนายตระกูล กล่าวว่า มหกรรมครัวชุมชนร่วมใจไทสหัสขันธ์ เป็นกิจกรรมที่รวมใจคนสหัสขันธ์มาร่วมกิจกรรม ผ่านกิจกรรมปลูกผักสวนครัวที่บ้านพักนายอำเภอ โดยการจัดสรรพื้นที่ให้ส่วนราชการเข้ามาร่วมจัดแปลงผัก ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ช่วยกันดูแลและเมื่อได้ผลผลิตก็มาแบ่งปันกันไปรับประทานในครัวเรือน ขณะเดียวกันเครือข่ายชมรม ส่งเสริมการท่องเที่ยว อ.สหัสขันธ์ ได้นำเอากิจกรรม Clean Food Good Taste หรือร้านอาหารสะอาด รสชาติอร่อย เข้าร่วมเชื่อมโยงกับกิจกรรม เพื่อต่อยอดการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านอาหารของ อ.สหัสขันธ์ มีมาตรฐานของเมืองแห่งการท่องเที่ยวต่อไปในอนาคต.

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ