มหกรรมกีฬาเพลินจิต เพื่อเด็กสนุกคิด สนุกเล่น

เพลินจิต fc เป็นชื่อของทีมฟุตซอล เกิดจากการรวมตัวของเด็กและเยาวชนที่อาศัยอยู่ใต้ทางด่วนเพลินจิต โดยเด็กกลุ่มนี้ได้ใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียน และช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์มาซ้อมฟุตซอล ภายใต้โครงการ “ศูนย์ชุมชนสร้างสรรค์ เพลินจิต”

มหกรรมกีฬาเพลินจิต เพื่อเด็กสนุกคิด สนุกเล่น

เพลินจิต fc อาจจะไม่ค่อยคุ้นหูและฟังดูแปลกสำหรับใครหลายคน แต่สำหรับคนในชุมชนใต้ทางด่วนเพลินจิตนั้น เพลินจิต fc เป็นชื่อของทีมฟุตซอล ที่ชาวบ้านแถวนั้นภูมิใจ และรู้จักกันเป็นอย่างดี เพลินจิต fc เกิดจากการรวมตัวของเด็กและเยาวชนหลากหลายคนที่อาศัยอยู่ใต้ทางด่วนเพลินจิต โดยเด็กๆ กลุ่มนี้ได้ใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียน และช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์มาซ้อมฟุตซอล ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ถูกรังสรรค์ขึ้นภายใต้โครงการ “ศูนย์ชุมชนสร้างสรรค์ เพลินจิต” นับเป็นโครงการริเริ่มโดยกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พร้อมกับภาคีเครือข่ายกว่า 10 องค์กร ที่เนรมิตพื้นที่ใต้ทางด่วนเพลินจิตให้เป็นสถานที่ๆ ผู้คนแถวนั้นสามารถมาร่วมใช้ประโยชน์ภายใต้กิจกรรมที่สร้างสรรค์อย่างหลากหลาย

มหกรรมกีฬาเพลินจิต เพื่อเด็กสนุกคิด สนุกเล่นปัจจุบันโครงการได้ดำเนินการผ่านมาเป็นระยะเวลาหลายเดือน องค์กรเครือข่ายจึงได้ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข และ สสส. เพื่อจัดงานกีฬาสร้างสรรค์เพลินจิตขึ้น โดยมีนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และประชาชนจากชุมชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดยรูปแบบของกิจกรรมนั้นมีซุ้มกิจกรรมหลายส่วนที่น่าสนใจ อาทิ การประดิษฐ์หัวโขนด้วยกระดาษสา การทำเทียนเจล และการเล่นเกมความจำ และที่เป็นไฮไลท์มากที่สุดประจำงานนี้ก็คงหนีไม่พ้นการแข่งขันฟุตซอลประเภทอายุไม่เกิน 12 ปี และประเภทประชาชนทั่วไปแบบไม่จำกัดอายุ ซึ่งงานนี้ เพลินจิต fc ได้ใช้พื้นที่สร้างสรรค์ใต้ทางด่วนเพลินจิตซุ่มซ้อมอย่างยาวนานและได้ร่วมออกวาดลวดลายจนสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมงานและชาวบ้านในชุมชนเพลินจิตเป็นจำนวนมาก

งานกีฬาสร้างสรรค์เพลินจิต นอกจากจะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากชาวบ้านในชุมชนเพลินจิตแล้วยังได้รับความร่วมมืออย่างดีจากโรงเรียนหลากหลายแห่งที่อยู่รอบบริเวณชุมชนที่เด็กๆ ในโรงเรียนได้เข้ามาร่วมใช้พื้นที่ใต้ทางด่วนเพลินจิตในการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ อาทิ โรงเรียนพระมหาไถ่ศึกษา โรงเรียนวัดดิษหงสาราม โรงเรียนสวนลุมพินี โรงเรียนมักกะสัน ที่ได้นำเด็กๆ เข้ามาร่วมงานในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก และยังได้นำการแสดงหลากหลายอย่างมาร่วมโชว์บนเวทีเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมรับชมด้วย

พรเจริญ บัวพุ่ม ดร.พรเจริญ บัวพุ่ม วิทยาจารย์ระดับชำนาญการพิเศษ สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นแกนนำหลักในการจัดงานครั้งนี้ กล่าวว่า “ผมรู้สึกดีใจมากกับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพราะเราได้รับความร่วมมือทั้งจากชุมชน และบริษัทเอกชนที่อยู่รอบบริเวณใต้ทางด่วนแห่งนี้ จุดประสงค์ของกระทรวงสาธารณสุข, สสส. และภาคีเครือข่ายก็เพื่อต้องการสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับผู้คนในชุมชน โดยเฉพาะเด็กๆ และเยาวชน ซึ่งเราอยากให้เขาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์กับตัวเขามากที่สุดและนอกจากกิจกรรมที่เราจัดขึ้นในวันนี้แล้ว ครั้งหน้าเราก็จะจัดกิจกรรมที่ดีอย่างนี้ขึ้นอีกเรื่อยๆ” วิทยาจารย์ระดับชำนาญการพิเศษ สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุขกล่าว

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้กิจกรรมงานกีฬาสร้างสรรค์เพลินจิตจะจบลงไปแล้ว หากแต่พื้นที่สร้างสรรค์ที่ได้เกิดเป็นศูนย์ชุมชนสร้างสรรค์เพลินจิตอย่างเป็นรูปธรรม โดยมุ่งหวังให้พื้นที่แห่งนี้ได้เกิดกิจกรรมจำนวนมากเพื่อส่งเสริมให้เด็กๆ ได้เข้าไปเรียนรู้ และพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ อาทิ กีฬา กิจกรรม diy หรืออื่นๆ ซึ่งศูนย์ชุมชนสร้างสรรค์จะขยายพื้นที่สีเขียว พื้นที่สร้างสรรค์ในเมืองกรุงอีกหลายแห่ง เพื่อหวังให้วัตถุประสงค์ใหญ่สำเร็จได้นั้นก็คือ เกิดสังคมแห่งสุขภาวะในทุกด้านอย่างยั่งยืน

ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

Shares:
QR Code :
QR Code