มรภ.อุบลฯ จัดรับน้องใหม่ หัวใจไร้แอลกอฮอล์!!!

กิจกรรมรับน้องใหม่ของสถาบันไม่ได้แค่การผูกข้อมือ แต่เป็นกิจกรรมที่รวมพลังใจรุ่นพี่รุ่นน้อง สร้างความกลมเกลียวให้เกิดขึ้นในรั้วมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี เป็นหนึ่งในสถาบันที่ตั้งใจจะจัดกิจกรรมรับน้องในปีนี้ให้เป็นกิจกรรมเฟรชชี่ไร้แอลกอฮอล์และบุหรี่

มรภ.อุบลฯ จัดรับน้องใหม่ หัวใจไร้แอลกอฮอล์!!!

โดยมีองค์การนักศึกษาและสภานักศึกษา ผนึกกำลังกันเพื่อจะดำเนินกิจกรรมที่น่าสนใจเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ สิ่งสำคัญคือ ประสานขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มุ่งหวังให้รับน้องในปีนี้บรรลุเป้าหมาย

นายรุ่งเรือง สีมาวัน นายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กล่าวว่า สถาบันของเราให้ความสนใจและใส่ใจในงานประเพณีรับน้องใหม่ โดยมีการจัดกิจกรรมหลากหลายตลอดเดือนมิถุนายนนี้ ซึ่งมีนักศึกษาน้องใหม่เข้าร่วมกว่า 6,000 คน

กิจกรรมเริ่มด้วยทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่น้องใหม่ ก่อนที่แต่ละคณะจะแยกย้ายกันไปดำเนินกิจกรรมรับน้องตามสาขาวิชา โดยให้รุ่นพี่ทำกิจกรรมแนวสร้างสรรค์และปราศจากสิ่งเสพติด โดยเฉพาะเหล้า โดยเน้นความสามัคคีในหมู่คณะ

มรภ.อุบลฯ จัดรับน้องใหม่ หัวใจไร้แอลกอฮอล์!!!

ส่วนกิจกรรมในช่วงเย็นนั้นทุกคนจะต้องเข้าร่วมและเชื่อว่าจะสร้างสัมพันธ์ที่ดีกันมากขึ้น คือพิธี “อัญเชิญตราพระราชลัญจกร” ซึ่งเป็นตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และพิธีกล่าวคำปฏิญาณ “เป็นลูกพระราชา ข้าแผ่นดิน ต้องมีจิตใจอาสา ซื่อสัตย์สุจริต” นำโดยนายกองค์การนักศึกษา ทีมงาน และรุ่นพี่รุ่นน้องที่ร่วมกิจกรรม

นอกจากนี้ ยังมีการแสดงละครเหมือนจริงเรื่องหยุดเหล้า เผาบุหรี่ นักแสดงเป็นนิสิตนักศึกษา ตลอดจนจัดนิทรรศการผลและโทษภัยจากน้ำเมาตามจุดต่างๆ ของมหาวิทยาลัยที่มีการรับน้อง และเดินรณรงค์ของนักศึกษาในบริเวณรอบสถาบัน เพื่อให้ชุมชนได้รับรู้ผลกระทบจากแอลกอฮอล์ และอยากเห็นชุมชนที่เข้มแข็งเป็นเกราะป้องกันของนักศึกษาที่จะเติบโตเป็นกำลังของประเทศ

ในงานยังจัดประกวดเฟรชชี่บอยและเฟรชชี่เกิร์ล มีแสดงคอนเสิร์ตร่วมด้วยเพื่อดึงนักศึกษาให้มาร่วมงาน แต่จะสอดแทรกเรื่องสถานศึกษาปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วย เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์และน่าสนใจ

มรภ.อุบลฯ จัดรับน้องใหม่ หัวใจไร้แอลกอฮอล์!!!

“กิจกรรมรับน้องมีความสำคัญ เพราะน้องๆ มาจากระดับมัธยม มาจากสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน น้องใหม่บางคนต้องจากครอบครัวมาเรียนในสถาบัน ต้องอยู่หอพัก รุ่นพี่จึงมีบทบาทสำคัญ เอาใจใส่ สอนรุ่นน้อง เป็นที่ปรึกษาที่ดี ต้องทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดี ทำตัวให้น่าเคารพ ก็ได้ให้แนวทางทีมงานและรุ่นพี่ที่จัดรับน้องด้วยว่า อย่าใช้การบังคับ จะเอาความต้องการของพี่ฝ่ายเดียวไม่ได้ กิจกรรมรับน้องเน้นสร้างความรัก สามัคคี และผูกพันกัน ต้องไม่ตึงเกินไป แล้วก็ไม่หย่อนจนเกินไป” แกนนำนักศึกษายืนยัน

นอกจากนี้ นายกองค์การนักศึกษาคนเดิมยังให้ข้อมูลด้วยว่า กิจกรรมรับน้องในสถาบันที่กำลังจะเกิดขึ้นนั้น ได้มีการประชุมสโมสรในมหาวิทยาลัย มีนายกสโมสรแต่ละคณะเข้าร่วม 8 คณะ เพื่อวางแนวทางร่วมกันเรื่องกฎ กติกา มารยาทจัดรับน้อง ได้ขอความร่วมมืออย่าจัดกิจกรรมแผลงๆ หรือรับน้องโหดๆ ลดความเสี่ยงเรื่องความรุนแรง ตลอดจนคำนึงถึงสุขภาพร่างกายของน้องใหม่ด้วย กิจกรรมเน้นสามัคคีในหมู่คณะ และจะมีทีมงานกิจกรรมคอยเฝ้าระวัง ดูแลตรวจสอบความเรียบร้อย และสายลับสืบเรื่องสิ่งเสพติดและน้ำเมา

หากพบกิจกรรมที่เสี่ยงจะตักเตือนและงดทำกิจกรรม แต่หากละเมิดกฎของมหาวิทยาลัยขั้นรุนแรง นักศึกษารุ่นพี่มีสิทธิถึงขั้นพักการเรียนเลยทีเดียว ส่วนแนวทางจัดรับน้องแต่ละคณะ รูปแบบการจัดกิจกรรมก็ต่างกัน มีทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม ดนตรี กีฬา รวมไปถึงจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ โดยมีเป้าหมายร่วมกันคือเป็นประโยชน์ต่อสถาบันและสังคม
 

ที่มา: เว็บไซต์ไทยโพสต์

Shares:
QR Code :
QR Code