มรฎ.ศรีสะเกษประกาศจุดยืนมหาวิทยาลัยปลอดเหล้า

เมื่อวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2554 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้จัดกิจกรรม รับน้องสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ขาว – ทอง ประจำปีการศึกษา 2554 ณ อาคารหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมการรับน้องอย่างสร้างสรรค์  ประกอบไปด้วย การประกวดทีมเชียร์มหาวิทยาลัย การประกวดน้องหล้าคำแพง (หรือการประกวด ดาว-เดือน-ดิน) การแสดงดนตรีจากวงดนตรีลูกทุ่งราชภัฏศรีสะเกษ การมอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาที่ผ่านการอบรมกิจกรรม พิธีเทเหล้าเผาบุหรี่ และการรับมอบธง “เยาวชนคนรุ่นใหม่ หัวใจประชาธิปไตย” 

มรฎ.ศรีสะเกษประกาศจุดยืนมหาวิทยาลัยปลอดเหล้า

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ เริ่มตั้งแต่เวลา 14.00 น. ผศ.ดร.ประดิษฐ ศิลาบุตร รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ทุกคน จากนั้น คณะครู-อาจารย์ และตัวแทนนักศึกษา ร่วมกันประกอบพิธีเทเหล้า เผาบุหรี่ ให้คำปฏิญาณตนว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขทั้งหลายเพื่อแสดงจุดยืนในการ เป็นมหาวิทยาลัยปลอดเหล้า–บุหรี่เป็นส่วนหนึ่งในโครงการรับน้องปลอดเหล้า ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษได้ดำเนินการมาโดยตลอด

จากนั้นเป็นพิธีมอบธง “คนรุ่นใหม่หัวใจประชาธิปไตย” เพื่อรณรงค์ให้นักศึกษาออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 3  กรกฎาคมนี้ โดยประธานกลุ่มเยาชนคนรุ่นใหม่หัวใจประชาธิปไตย ประจำจังหวัดศรีสะเกษจากมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาเป็นตัวแทนมอบธงให้แก่ ผศ.ประดิษฐ  ศิลาบุตร ในฐานะตัวแทนมหาวิทยาลัย และส่งมอบต่อให้กับนางสาวประพิณ นิยมวงศ์ นายกองค์การบริหารงานนักศึกษาภาคปกติในฐานะตัวแทนของนักศึกษาต่อไป

ที่มา: ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย
 

Shares:
QR Code :
QR Code