มข. พร้อมเป็น ม.สร้างเสริมสุขภาพ

โดยการสนับสนุนจาก สสส.

 

          สถานะของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถ้าจัดอยู่ในช่วงอายุของคนแล้วถือว่า วัย 46 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นกำลังจากอย่างไปสู่ความมั่นคงที่ถาวรยิ่งขึ้นไป พร้อมกับการเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสุขภาพที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

 

มข. พร้อมเป็น ม.สร้างเสริมสุขภาพ

 

          ผศ.วิชัย ณีรัตนพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวว่า ในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครบรอบ 46 ปี มีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่หลายๆ กิจกรรมเพื่อแสดงถึงความรัก ความภาคภูมิใจในสถาบัน เป็นกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์  ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน และเพื่อเป็นการแสดงถึงความเข้มแข็งและแสดงถึงศักยภาพในฐานะมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ตลอดจนแสดงถึงความพร้อมในการก้าวสู่ปีที่ 47 แห่งหารก่อตั้งมหาวิทยาลัยโดยกิจกรรมต่างๆ ล้วนแสดงให้เห็นถึงความรัก ความสามัคคีและ ความภาคภูมิใจในสถาบันของพี่น้องชาวมอดินแดง

 

          พร้อมได้เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ถือเป็นโครงการที่ดีในการร่วมกันแสดงพลังของชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเฉพาะในเรื่องสุขภาวะที่จะบังเกิดผลดีเมื่อทุกหน่วยงานทุกคณะร่วมเป็นภาคีในการขับเคลื่อนให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างเสริมสุขภาพ

 

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย

 

 

 

update : 09-02-53

 

อัพเดทเนื้อหาโดย: อารยา สิงห์สวัสดิ์

 

Shares:
QR Code :
QR Code