ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากโรคเบาหวาน

ที่มา : SOOK Magazine No. 59


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากโรคเบาหวาน thaihealth


ผู้ที่เป็นเบาหวานและยังไม่ได้รับการรักษาที่เหมาะสมหรือยังคุมระดับน้ำตาลไม่ได้ อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนฉับพลัน เช่น ซึม สับสน หรือชักได้ และอาจจะเพิ่มโอกาสการเกิดภาวะแทรกซ้อนเรื้อรัง โดยเฉพาะที่หลอดเลือดแดง เช่น


1. โรคแทรกซ้อนที่ตา(Diabetic Retinopathy) ทำให้มีอาการตาพร่ามัว มองเห็นภาพไม่ชัด หรือตาบอดได้


2. โรคแทรกซ้อนที่ไต (Diabetic Nephropathy) อาจจะทำให้มีอาการบวม ปัสสาวะเป็นฟองมากขึ้น หรือการทำงานของไตลดลง


3. โรคแทรกซ้อนที่ปลายประสาท (Diabetic Neuropathy) ผู้ป่วยอาจมีอาการชา ปวดตามเส้นประสาท  บริเวณปลายมือปลายเท้า หรือเสี่ยงต่อการเป็นแผลง่ายขึ้น


4. โรคแทรกซ้อนของหลอดเลือดแดงขนาดใหญ่ เช่น หลอดเลือดหัวใจหรือสมองตีบทำให้ผู้ป่วยเกิดเจ็บแน่นหน้าอก หรือมีภาวะอัมพฤกษ์ อัมพาตเกิดขึ้น

Shares:
QR Code :
QR Code