ภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำ ภัยเงียบไม่แสดงอาการ

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน


ภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำ ภัยเงียบไม่แสดงอาการ thaihealth


แฟ้มภาพ


รู้หรือไม่ว่าหากมีภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำ อาจส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกัน รวมทั้งเสี่ยงต่อความรุนแรงจากการติดเชื้อโรคต่างๆ ได้ง่าย และอาการเม็ดเลือดขาวต่ำมักไม่แสดงอาการ


พญ.หรรษมน โพธิ์ผ่าน ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กล่าวว่า เม็ดเลือดในร่างกายนั้น ประกอบด้วย เม็ดเลือดแดง เกล็ดเลือด และเม็ดเลือดขาว โดยเม็ดเลือดขาวจะทำหน้าที่เป็นภูมิคุ้มกันของร่างกาย เพื่อกำจัดเชื้อโรค หรือสิ่งแปลกปลอมต่างๆ ที่เข้ามาในร่างกาย ซึ่งหากมีภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำ อาจส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกัน รวมทั้งเสี่ยงต่อความรุนแรงจากการติดเชื้อโรคต่างๆ ได้ง่าย


สำหรับสาเหตุของภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำ ได้แก่ 1.การติดเชื้อโรคต่าง เช่น ไวรัส มักทำให้เม็ดเลือดขาวต่ำ แต่การติดเชื้อแบคทีเรีย โดยส่วนใหญ่มักทำให้เม็ดเลือดขาวสูงขึ้น   2.การได้รับยา สารเคมีบางชนิด หรือได้รับรังสี 3.ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง ทั้งเป็นแต่กำเนิด หรือเป็นภายหลัง 4.โรคภูมิคุ้มกันทำลายตนเอง 5.โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว หรือมะเร็งอื่นๆ ที่แพร่กระจายในไขกระดูก 6.โรคไขกระดูกฝ่อ ทั้งชนิดที่เป็นแต่กำเนิดและเป็นภายหลัง 7.โรคที่มีความผิดปกติของการสร้างเม็ดเลือดขาวแต่กำเนิด 8.ภาวะขาดสารอาหารบางอย่าง เช่น วิตามินบี 12 โฟลิก ส่วนอาการเม็ดเลือดขาวต่ำนั้น มักไม่แสดงอาการ จะทราบได้จากการที่ต้องไปตรวจเจาะเม็ดเลือด หรือจะแสดงอาการก็ต่อเมื่อผู้ป่วยมีโรคที่เป็นเหตุ หรือมีอาการจากการติดเชื้อที่ตามมาจากการที่มีเม็ดเลือดขาวต่ำ เช่น 1.มีไข้ 2.คลำพบก้อนต่อมน้ำเหลืองโต ตับ ม้าม ไต ในโรคมะเร็งเม็ดเลือด 3.ผื่นแพ้แสง ปวดข้อ ในโรคภูมิคุ้มกันทำลายตนเอง


ทั้งนี้ ในการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำ ได้แก่ 1.การรักษาโรคที่เป็นสาเหตุ 2.ฉีดยากระตุ้นเพิ่ม จำนวนเม็ดเลือดขาวในบางโรค ขึ้นกับสาเหตุ 3.รักษาความสะอาดร่างกาย 4.หลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้ป่วยติดเชื้อ 5.รับประทานอาหารที่สุกสะอาด ผ่านความร้อน เพื่อป้องกันการติดเชื้อ อย่างไรก็ตาม มีคำแนะนำจากแพทย์ คือ ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวควรตรวจร่างกายเป็นประจำทุกปี เพื่อตรวจหาโรคที่อาจก่อให้เกิดภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำ หากพบว่าตนเองมีภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำควรตรวจหาสาเหตุ ปฏิบัติตามคำแนะนำต่อการรักษาอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง เพื่อลดความเสี่ยงต่อความรุนแรงจากติดเชื้อโรคต่างๆ

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ