ภาพข่าว: พลังครู 4 ภาคต้านบุหรี่

มุ่งเป้าให้โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฏหมาย

 

ภาพข่าว: พลังครู 4 ภาคต้านบุหรี่

           เฉลียว อยู่สีมารักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดสัมมนาเครือข่ายครู 4 ภาค “พลังครูรณรงค์เพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่” มี ศ.นพ.ประกิต วาที สาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ร่วมงานที่โรงแรมปริ๊นพาเลซ

 

ภาพข่าว: พลังครู 4 ภาคต้านบุหรี่

ภาพข่าว: พลังครู 4 ภาคต้านบุหรี่

 

 

 

 

ที่มา: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

 

 

update: 02-04-53

อัพเดทเนื้อหาโดย: ภราดร เดชสาร

Shares:
QR Code :
QR Code