ภาคใต้ติดอันดับไข้เลือดออกระบาดถึง 6 จังหวัด

สาธารณสุขจังหวัดตรัง เร่งรณรงค์ให้ความรู้เรื่องไข้เลือดออก พร้อมกำจัดวงจรชีวิตของลูกน้ำยุงลายหลังพบ 10 จังหวัดแรกของประเทศที่ไข้เลือดออกระบาดหนัก มีภาคใต้รวมอยู่ด้วยถึง 6 จังหวัด

นพ.ไพศาล เกื้ออรุณ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง กล่าวว่า ขณะนี้พบแนวโน้มการระบาดของโรคไข้เลือดออกเพิ่มสูงขึ้น คาดว่าหากไม่เตรียมการป้องกันจะมีผู้ป่วยเสียชีวิตและป่วยจำนวนมาก จากข้อมูลสำนักระบาดวิทยา จนถึง 29 มกราคม 2556 พบ 10 จังหวัดที่มีโรคไข้เลือดออกระบาดสูงสุดของประเทศไทย พบมีจังหวัดทางภาคใต้ 6 จังหวัดจัดอยู่ในกลุ่มดังกล่าว

สำหรับจังหวัดที่มีอัตราการป่วยมากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของประเทศ คือจังหวัดพัทลุง 2. สงขลา 3. สุราษฎร์ธานี 4.กระบี่ 5.สมุทรสาคร 6. นครสวรรค์ 7. ชุมพร 8. นราธิวาส 9.นครปฐม และ 10.ระยอง โดยมีจังหวัดนครศรีธรรมราชจ่อคิวจะติดลำดับต้น ๆ ในอันดับต่อไป และในส่วนของจังหวัดตรัง ถึงแม้ว่าสถานการณ์โดยทั่ว ๆ ไป ยังไม่น่าเป็นห่วง ในภาพรวมระดับประเทศ แต่หากมีการเปรียบเทียบอัตราการป่วยกับปีที่ผ่านมา ในช่วงเวลาเดียวกันของจังหวัดตรัง ก็พบว่ามีอัตราการป่วยเพิ่มมากขึ้น โดยมกราคม 2555 ตรังพบผู้ป่วย 30 ราย ขณะที่ มกราคม 2556 ตรังพบผู้ป่วยไข้เลือดออกแล้ว 48 ราย ในพื้นที่อำเภอเมืองมากที่สุด รองลงมาคือ อำเภอกันตังและอำเภอนาโยง

นพ.ไพศาล กล่าวว่า ปัญหาแนวโน้มการระบาดของโรคไข้เลือดออกเพิ่มสูงขึ้น จึงต้อง เร่งรณรงค์ให้ความรู้เรื่องไข้เลือดออก พร้อมกำจัดวงจรชีวิตของลูกน้ำยุงลาย โดยในวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2556 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังจะจัดรณรงค์ร่วมกับภาคีเครือข่าย

 

ที่มา :สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์

 

Shares:
QR Code :
QR Code