ภาคประชาสังคมร่วมป้องกันปัญหายาเสพติดและสร้างชุมชนสุขภาวะ

ที่มา : แฟนเพจสารส้ม


ภาพประกอบจากแฟนเพจสารส้ม


ภาคประชาสังคมร่วมป้องกันปัญหายาเสพติดและสร้างชุมชนสุขภาวะ thaihealth


จัดประชุมโครงการพัฒนากลไกเครือข่ายภาคประชาสังคมร่วมป้องกันปัญหายาเสพติดและสร้างชุมชนสุขภาวะ


เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 โครงการพัฒนากลไกเครือข่ายภาคประชาสังคมร่วมป้องกันปัญหายาเสพติดและสร้างชุมชนสุขภาวะ โดยศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สนับสนุนการดำเนินโครงการโดย สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สำนัก 1 สสส.) ได้จัดกิจกรรมการประชุมคณะที่ปรึกษาของโครงการฯ เพื่อสรุปการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมา รวมถึงร่วมกันหารือแนวทางในการดำเนินงานต่อไปในปี 2562 เพื่อหาทางออกจากปัญหายาเสพติดด้วยวิธีการที่สร้างสรรค์ ณ จังหวัดเชียงใหม่

Shares:
QR Code :
QR Code