ภัยอาหารปนเปื้อนฟอร์มาลิน

ที่มา: หนังสือพิมพ์นิวร้อยแปด


ภัยอาหารปนเปื้อนฟอร์มาลิน thaihealth

แฟ้มภาพ


สธ.เร่งสร้างมาตรฐานอาหารปลอดภัยทั่วประเทศ หลังตรวจพบ"สไบนาง"ปนเปื้อนฟอร์มาลินกว่า 95% รองลงมาได้แก่ เห็ดหอม เห็ดฟาง ขิงซอย หมึกกรอบ หมึกสด เตือนกินมากเป็นพิษถึงขั้นตายได้


นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และโฆษกกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า จากการคุมเข้มแก้ไขปัญหาการปนเปือนสารเคมีในอาหาร เช่น ยาฆ่าแมลง บอแรกซ์ สารฟอกขาว สารฟอร์มาลินในรอบปีที่ผ่านมาพบว่า ยังมีการปนเปือนสารฟอร์มาลินมาก ในอาหารประเภทเนื้อสัตว์ โดยเฉพาะ สไบนาง หรือ ผ้าขี้ริ้ว ตรวจพบในตัวอย่างที่เก็บมาตรวจวิเคราะห์ถึงร้อยละ 95.49 เห็ดหอม เห็ดฟาง ขิงซอย ร้อยละ 76.3 ปลาหมึกกรอบร้อยละ 34.62 ปลาหมึกสดร้อยละ 20.51


"หากกินอาหารที่ปนเปื้อนฟอร์มาลินเข้าไปในปริมาณมาก จะเกิดพิษต่อระบบทางเดินอาหาร อาจมีอาการปวดศีรษะรุนแรง หัวใจเต้นเร็ว แน่นหน้าอก ปากและคอแห้ง คลื่นไส้อาเจียน ถ่ายท้อง ปวดท้องอย่างรุนแรง กระเพาะอาหารอักเสบ เกิดแผลในกระเพาะอาหาร ปัสสาวะไม่ออก หมดสติ ถ้าปล่อยทิ้งไว้อาจเสียชีวิตเพราะระบบหมุนเวียนเลือดล้มเหลว" นพ.สุวรรณชัย กล่าว


สำหรับฟอร์มาลินเป็นสารเคมีที่ห้ามใช้ในอาหาร แต่มีการลักลอบใช้ ซึ่งผิดประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 151 (พ.ศ.2536) แห่ง พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.2522 หากตรวจพบจะเข้าข่ายอาหารไม่บริสุทธิ์มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


 


 

Shares:
QR Code :
QR Code