ฟื้นฟูผู้ป่วยเดินผิดปกติ

ที่มา :  ข่าวสด


ฟื้นฟูผู้ป่วยเดินผิดปกติ thaihealth


แฟ้มใหม่


การฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีปัญหาการเดินที่ผิดปกติ แพทย์จะวินิจฉัยเพื่อหาแนวทางรักษาและฟื้นฟูอย่างเหมาะสม


นพ.ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์  เปิดเผยว่า การเดินเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่สำคัญในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ เป็น กระบวนการที่อาศัยความสัมพันธ์อันสลับซับซ้อนของสะโพก ข้อเข่า ข้อเท้าและเท้า ทำให้มีการเคลื่อนที่ของร่างกายไปทางด้านหน้า โดยขาข้างหนึ่งจะทำหน้าที่เป็นตัวรับน้ำหนัก ส่วนขาอีกข้างหนึ่งจะทำหน้าที่เป็นตัวก้าวไปข้างหน้า หลังจากนั้นจะมีการสลับหน้าที่กันของขาทั้ง 2 ข้าง เรียกว่า วงจรการเดิน ทั้งนี้การทำงานของระบบต่างๆ ของร่างกายจะต้องประกอบไปด้วยสิ่งต่างๆ เพื่อทำให้เกิดการเดินที่ปกติ ได้แก่ ขาต้องสามารถรับน้ำหนักโครงสร้างของร่างกายได้โดยไม่มีการทรุด สามารถทรงตัวอยู่ได้ในช่วงที่เท้าข้างเดียวมีการสัมผัสพื้น ขาอีกข้างจะต้องเหวี่ยงไปยังตำแหน่งที่เหมาะสมเพื่อทำหน้าที่รับน้ำหนักต่อไป และต้องมีกำลังเพียงพอในการเคลื่อนขาและลำตัวไปข้างหน้า หากพบว่ามีการเดินที่ผิดปกติจะเป็นอาการแสดงอย่างหนึ่งของภาวะหรือโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบกระดูก ข้อ กล้ามเนื้อ และโรคทางระบบประสาท ดังนั้นในการฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีปัญหาการเดินที่ผิดปกติ แพทย์จะวินิจฉัยเพื่อหาแนวทางรักษาและฟื้นฟูอย่างเหมาะสมต่อไป


นพ.ศักรินทร์ วงศ์เลิศศิริ ผอ.สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า สาเหตุของการเดินที่ผิดปกติสามารถแบ่งได้ดังนี้ 1.โครงสร้างมีความผิดปกติ เช่น ข้อติด ข้อหรือกระดูกผิดรูป 2.กล้ามเนื้ออ่อนแรง 3.ระบบประสาทรับความรู้สึกผิดปกติ 4.การมองเห็นผิดปกติหรือตาบอด 5.ระบบประสาทส่วนกลางผิดปกติ  การบำบัดรักษาฟื้นฟู คือ 1.ทำสิ่งที่เป็นอยู่ให้ดีขึ้น 2.ถ้าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่สามารถแก้ไขได้มีความพิการถาวรควรใช้อุปกรณ์ช่วย

Shares:
QR Code :
QR Code