พ่อให้พร “เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ”

พ่อให้พร “เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ”

 

          วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันสำคัญของคนไทยทั้งชาติ และเป็นวันที่คนไทยทั้งชาติมี “ความสุข” มากที่สุด ปีนี้ก็เช่นกัน

 

          ช่วงหนึ่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสใจความว่า “ขอขอบพระทัยและขอขอบใจท่านทั้งหลายเป็นอย่างยิ่ง ที่มีไมตรีจิตพรั่งพร้อมกันมาให้พรวันเกิดด้วยถ้อยคำที่เลือกสรรมาจากใจจริง บ้านเมืองของเราเป็นปึกแผ่นร่มเย็นปกติสุขมาช้านาน เพราะเรามีความยึดมั่นในชาติ และต่างร่วมมือร่วมแรงใจกันทำหน้าที่โดยนึกถึงประโยชน์ส่วนรวมของชาติเป็นเป้าหมายสำคัญสูงสุด ท่านทั้งหลายในสมาคมนี้ ตลอดจนคนไทยทุกหมู่เหล่า จึงควรทำความเข้าใจในหน้าที่ของตนไว้ให้กระจ่างและนำไปปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด ด้วยความไม่ประมาท

 

            และด้วยความมีสติรู้ตัวอยู่เสมอ เพราะการกระทำโดยประมาท ขาดความรอบคอบเป็นเหตุให้เกิดความผิดพลาด เสียหาย ในหน้าที่และการกระทำโดยขาดสติยั้งคิด ขาดเหตุผล เป็นเหตุให้เกิดหลงลืมความกลัว ทำให้กระทำสิ่งที่มิใช่หน้าที่โดยชอบได้ ซึ่งเป็นอันตรายมาก อาจจะนำความเสื่อมสลายมาสู่ตนเองตลอดทั้งประเทศชาติได้ จึงขอให้ทุกคนได้สังวรระวังให้มากและประคับประคองกาย ใจ ให้เที่ยงตรง หนักแน่น ในอันที่จะปฏิบัติภารกิจตามเหตุผลของตนให้ถูกต้องตามหน้าที่ เพื่อความสุขมั่นคงและเพื่อความสงบสุขอันยั่งยืนของชาติบ้านเมืองเรา ขออำนาจแห่งคุณพระรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์จงคุ้มครองรักษาท่านให้ปราศจากทุกข์ปราศจากภัย และอำนวยสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลให้สำเร็จผลขึ้นแก่ท่านทั่วหน้ากัน”

 

          เป็นพรอันประเสริฐที่เรา ๆ ท่าน ๆทั้งหลายต้องใช้นำทางชีวิต สร้างความสงบสุขให้ชาติบ้านเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ฝ่ายการเมือง”ควรต้องคิด ต้องไตร่ตรองเป็นอย่างมาก

 

          ถ้ายังคิดรบราฆ่าฟันกันต่อไปอีกบ้านเมืองก็ไม่ต้องไปไหน หลังจากนี้ไปคงน่าจะถึงเวลาที่ต้องมาสร้างความปรองดอง เดินบนถนนของความสมานฉันท์ร่วมกัน ซึ่งในที่นี้น่าจะหมายถึงการเล่นกันตามกติกา เลนกันในกรอบของกฎหมาย

 

          ใครจะแพ้ ใครจะชนะไม่ใช่เรื่องใหญ่เท่ากับการทำให้ชาติเกิดความสงบ ในมุมของ “กติกา” อย่างรัฐธรรมนูญวันนี้กำลังจะมีการแก้ไข ผ่านวาระที่ 1 ไปเป็นเบื้องต้น สำเร็จหรือไม่เป็นเรื่องของอนาคต เมื่อ “กติกา” ได้ข้อสรุป บรรยากาศพร้อม การแข่งขันที่ทุกฝ่ายได้รับความเป็นธรรมอย่างเท่าเทียมก็น่าจะเกิดขึ้นนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรี “ยืนยัน”ชัด ๆ หลายครั้งไม่ครบเทอม และปีหน้ามีการเลือกตั้งแน่นอน

 

          หลาย ๆ ฝ่ายเชื่อว่าการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในปีหน้าจะเป็น”คำตอบ”สำคัญ แต่ก่อนที่จะเดินไปสู่ตรงนั้น “ทุกฝ่าย” ต้องช่วยกันทำให้เกิดความมั่นใจว่า การเลือกตั้งจะนำมาซึ่งความสงบจะไม่เป็นวิกฤติครั้งใหม่ที่ใหญ่กว่าวิกฤติที่ผ่าน ๆ มา.

 

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

 

 

Update: 07-12-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : ณัฏฐ์ ตุ้มภู่

Shares:
QR Code :
QR Code