พ่อแม่พบลูกมี อาการตาวาว ตาแมวตาเหล่ รีบพบจักษุแพทย์

จักษุแพทย์ แนะพ่อแม่มีลูกเล็ก คอยสังเกตดวงตาของเด็ก หากพบมีอาการตาวาว เหมือนตาแมว มีรูม่านตาสีขาวจนเกิดสะท้อนแสง หรือเด็กมีอาการตาเหล่ เดินชนสิ่งของ หกล้มบ่อย ให้รีบพบจักษุแพทย์ เพื่อรับการวินิจฉัยและรักษาอย่างถูกต้อง

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นประธานโครงการสัปดาห์รณรงค์รู้ทันโรคมะเร็งจอตาในเด็ก ที่ภาควิชาจักษุวิทยา โรงพยาบาลศิริราช จัดขึ้น ณ โถงชั้น 1 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ภายในโรงพยาบาล เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนถึงภัยเงียบที่คร่าชีวิตเด็กไทยไปโดยรู้เท่่าไม่ถึงการณ์ ทั้งที่เป็นมะเร็งลำดับ 3 ที่พบมากที่สุดในเด็ก แต่พ่อแม่ทั่วประเทศแทบไม่เคยมีความรู้มาก่อน

โดยโรคมะเร็งจอตาในเด็กพบมากในเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 5 ปี หากไม่รู้ไม่รักษาเด็กจะเสียชีวิตภายใน 1-2 ปี ปัจจุบันไทยพบอัตราป่วยในเด็กแรกเกิด 1 ต่อ 18,000-20,000 คน หรือประมาณ 40 คนต่อปี ส่วนใหญ่ร้อยละ 40 พบเกิดจากพันธุกรรม ส่วนครอบครัวที่ไม่มีพันธุกรรมก็มีโอกาสเกิดโรคได้ร้อยละ 10-20 ทั้งนี้ พ่อแม่มือใหม่ต้องสังเกตอาการของบุตรหลานอย่างใกล้ชิด หากเด็กมีอาการตาวาว เหมือนตาแมว คือมีรูม่านตาสีขาวจนเกิดสะท้อนแสง หรือเด็กมีอาการตาเหล่ หรือมีอาการมองไม่ชัด เดินชนสิ่งของ หกล้มบ่อย ให้รีบพบจักษุแพทย์ เพื่อรับการวินิจฉัยและรักษาอย่างถูกต้อง

 

 

ที่มา : สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์

 

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code