พุธขยับ กระฉับกระเฉง

featured

เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2559 ณ ห้อง 201 ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สสส. ร่วมออกกำลังกายในกิจกรรม “พุธขยับ…กระฉับกระเฉง” ตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้หน่วยงานราชการต่างๆ ออกกำลังกาย ทุกวันพุธ เวลา 15.00-16.30 น. ในพุธแรกนี้นำเพลง T26.5 ที่มีเนื้อหารณรงค์ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ ไม่สูบบุหรี่ และไม่เล่นการพนัน มาประกอบการออกกำลังกาย จากนั้นมีการออกกำลังกายแบบแอโรบิก Fighting Fit โดยเครือข่ายคนไทยไร้พุง

Shares:
QR Code :
QR Code