พื้นที่เล็กๆ เด็กบันดาลใจนำผู้ใหญ่เปลี่ยนสังคม

พื้นที่เล็กๆ เด็กบันดาลใจนำผู้ใหญ่เปลี่ยนสังคม thaihealth


"กลุ่มลูกหว้าเพชรบุรีเป็นกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นมา เพื่อสืบสานสกุลช่างเมืองเพชร ใช้พวงมโหตรเป็นสื่อกลางในการสื่อสาร โดยมีการสร้างพื้นที่สร้างสรรค์ ให้กับเด็กและเยาวชน เพื่อเปิดโอกาสให้กับเด็กๆได้มาแสดงศักยภาพให้ผู้ใหญ่ได้เห็น" 


ตาล – ศิริขวัญ เทศงาม อายุ 17 ปี นักเรียนชั้นม. 6 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จ.เพชรบุรี ได้เล่าถึงที่มาของกลุ่มลูกหว้าเพชรบุรี ที่มีโอกาสได้มาจัดซุ้มแสดงความสามารถในงาน มหกรรมสื่อและพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัวครั้งที่ 1 ตอน #เด็กบันดาลใจ


ที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ภาคีเครือข่ายสื่อสร้างสรรค์ จัดขึ้นที่ แอร์พอตเรลลิงค์ มักกะสัน เนรมิตพื้นที่กว่า 12,000 ตาราเมตร ให้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ แบ่งเป็นโซนต่างๆ คือ โซนเด็กปฐมวัย (เด็กเล็ก), โซนเด็กวัยเรียน (เด็กโต), โซนเยาวชน (วัยรุ่น), โซนผู้ใหญ่ ครอบครัว วัยทำงาน, โซนตลาดนัดบันดาลใจ และโซนนิทรรศการ ความรู้ ไอเดียใหม่


ตาล เล่าต่อว่า กลุ่มลูกหว้าเพชรบุรี มีสมาชิกประมาณ 30 คน มีตั้งแต่วัยประถมศึกษาจนถึงระดับมหาวิทยาลัย จะมารวมตัวกันทุกๆวันเสาร์ เวลาตั้งแต่แปดโมงครึ่งถึงสี่โมงเย็น บริเวณศาลาเชิงเขา ใกล้กับเคเบิลคาร์ขึ้นเขาวัง อ.เมือง จ.เพชรบุรี เพื่อทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ต่างๆ เช่น สอนทำพวงมโหตร ตอกลายกระดาษ ปั้นหัวโขน ฯลฯ ซึ่งผู้ที่มาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจะเป็นเด็กๆ ตามโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดเพชรบุรีที่ทางกลุ่มได้ไปเชิญชวน หรือบางส่วนที่ผู้ปกครองผ่านไปมา เห็นทางกลุ่มมีการจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ จึงนำบุตรหลานมาเข้าร่วมกิจกรรมด้วย


พื้นที่เล็กๆ เด็กบันดาลใจนำผู้ใหญ่เปลี่ยนสังคม thaihealthพื้นที่เล็กๆ เด็กบันดาลใจนำผู้ใหญ่เปลี่ยนสังคม thaihealth


"เป็นิมิตหมายที่ดีที่ผู้ใหญ่เห็นว่า เด็กสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นได้ แล้วก็มารับแรงบันดาลใจจากภายในงาน อยากให้มีพื้นที่ให้เด็กๆแสดงความสามารถสิ่งที่ตัวเองมี เยอะๆ เด็กๆ ก็มีความสามารถและความฝัน มีสิ่งที่อยากจะทำ อยากจะมีพื้นที่ในการเปิดโอกาสให้เด็กทำในสิ่งที่อยากจะทำ ไม่ใช่ให้ผู้ใหญ่มากำหนดอย่างเดียว"ตาล กล่าว


ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์" ผู้จัดการ สสส. กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ จะสะท้อนให้เห็นข้อดี ข้อเสีย ความซับซ้อนของโลกสื่อในปัจจุบัน พร้อมทั้งมีคำแนะนำในการใช้สื่อ เพื่อช่วยดึงพลังด้านบวกของเด็ก เพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้กับสังคม โดยเชื่อว่าเด็กจะเป็นแรงบันดาลใจ นำการเปลี่ยนแปลงมาสู้ผู้ใหญ่ในสังคมได้


ด้าน "คึ -สิทธิกร ต๊ะกู่" อายุ 23 ปี นักศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ.ตาก ที่ได้มาร่วมจัดกิจกรรมกล่าวว่า เป็นกลุ่มเยาวชน มาจาก อ.อุ้มผาง จ.ตาก นำกิจกรรมของละเล่นพื้นบ้านจากธรรมชาติของชนเผ่าปกาเกอะญอ มาเปิดพื้นที่ให้คนในเมืองได้เรียนรู้ อาทิ ลูกสะบ้า ขาหญ่าง และ การทำสร้อยข้อมือ รวมทั้งนำเสนอความเป็นชนเผ่า สิทธิของชนเผ่า มาบอกเล่าเรื่องราวแก่คนเมืองหลวงด้วย


ขณะที่ ด.ญ. เบญญาภา ทรรพกาญจน์ และ ด.ญ. วิรัลพัชร พุ่มวงศ์ นักเรียนชั้นป.4 โรงเรียนประชาอุทิศ ที่มาร่วมกิจกรรมบอกว่า ได้รับความสนุกแล้วยังได้ความรู้อีก ซึ่งจะได้นำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับการเรียนของตัวเองต่อไป ซึ่งสามารถติดตามกิจกรรมต่างๆผ่านแฟนเพจ "เด็กบันดาลใจ" เพื่ออนาคตของเด็กไทย "คิดได้ และ คิดเป็น"ได้อีกทางหนึ่งด้วย.


 


 


ที่มา  : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ