พื้นที่สีเขียว อีกทางเลือกในการลดฝุ่น

ที่มา : http://www.greenpeace.org


พื้นที่สีเขียว อีกทางเลือกในการลดฝุ่น  thaihealth


นอกจากการลดปริมาณรถยนต์ การเพิ่มประสิทธิภาพให้ขนส่งมวลชน และการควบคุมปริมาณการปล่อยมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมและโรงไฟฟ้า อย่างที่หลายๆเมืองใหญ่ทั่วโลกได้ลองทำเพื่อขจัดปัญหามลพิษทางอากาศแล้ว การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองใหญ่ยังเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยแก้ไขมลพิษทางอากาศที่กำลังฟุ้งอยู่ทั่วเมืองขณะนี้อีกด้วย


ต้นไม้เป็นทรัพยากรที่ผลิตอากาศบริสุทธิ์ให้กับเราและยังเป็นตัวช่วยลดมลพิษทางอากาศที่ดีเลยทีเดียว


จากงานวิจัยโดย TNC หรือ The Natture Conservancy รายงานว่าการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองเป็นประโยชน์กับพวกเราหลายๆด้าน เพิ่มอากาศบริสุทธิ์ เพิ่มความชุ่มชื้นในบรรยากาศและยังช่วยดูดซับฝุ่นที่กำลังเป็นปัญหาในเมืองใหญ่ๆได้ ซึ่งหากเรามีพื้นที่สีเขียวมากพอ ก็สามารถลดปริมาณฝุ่นได้เฉลี่ยร้อยละ 7 – 24 และยังทำให้อากาศที่เราหายใจสะอาดขึ้นอีกด้วย โดยฝุ่นละอองจะลอยไปติดอยู่บนผิวใบไม้และเมื่อมีฝนตกลงมา ฝุ่นที่ติดอยู่บนผิวใบก็จะถูกชะล้างลงดิน งานวิจัยดังกล่าวศึกษาจากตัวอย่างในเมือง 245 เมืองทั่วโลก โดยเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการเพิ่มพื้นที่สีเขียวกับวิธีการอื่นๆในการแก้ปัญหามลพิษ


 

Shares:
QR Code :
QR Code