พื้นฐานจิตใจที่ดี นำไปสู่ชีวิตที่ดีทุกด้าน

ที่มา : หนังสือชีวิตดีเริ่มที่เรา สสส.


พื้นฐานจิตใจที่ดี นำไปสู่ชีวิตที่ดีทุกด้าน thaihealth


แฟ้มภาพ


แน่ใจแค่ไหน ว่าตัวเองมีความสุข… สุขภาพจิตที่ดี คือ การที่เรารู้สึกดี และภูมิใจในตัวเอง (Self Esteen) เพราะเมื่อมีสิ่งเหล่านี้ เราจะมีพลังในการทำสิ่งอื่นๆ จะรู้ได้อย่างไรว่า เรากำลังรู้สึกดีกับตัวเองอยู่หรือเปล่า ข้อสังเกตต่อไปนี้เป็นคำถามง่ายๆที่จะเป็นวิธีหาคำตอบด้วยความรู้สึกของเราเอง มาดูกันเลย


วิธีที่ 1 หากรู้สึกสบายๆ เมื่ออยู่กับตัวเอง โดยไม่ต้องพึ่งพาความรู้สึกจากคนอื่นมากเกินไป


วิธีที่ 2 หากยอมรับตัวเองได้เมื่อทำสิ่งผิดพลาด แล้วนำมาเป็นบทเรียนเพื่อเตือนตัวเองตลอดว่าเราจะไม่กลับไปทำแบบนั้นอีก


วิธีที่ 3 หากเราสามารถเป็นเพื่อนที่ดีให้กับตัวเองได้


 


นอกจากนี้เรามี 4 องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยเพิ่มความรู้สึกดีให้กับตัวเอง ดังนี้


ความสำเร็จ ถ้าคนเรารู้สึกดีกับตนเองจะรู้สึกชื่นชมกับความสำเร็จของตนเองได้


ความสัมพันธ์ คนที่รู้สึกดีกับตัวเองจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนที่ผู้นั้นห่วงใย


ความดี คนที่รู้สึกดีกับตัวเองจะรู้สึกว่าตัวเองได้ทำสิ่งที่ดี


ความหมาย คนที่รู้สึกดีกับตัวเองนะรู้สึกว่าตัวเองได้ทำสิ่งที่มีความหมาย


 


 

Shares:
QR Code :
QR Code