พี่เลี้ยงจากโครงการพัฒนาเยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษ

ที่มา : แฟนเพจมูลนิธิสยามกัมมาจล


ภาพประกอบจากแฟนเพจมูลนิธิสยามกัมมาจล


พี่เลี้ยงจากโครงการพัฒนาเยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษ  thaihealth


ความรู้สึกหลังจากเข้ามาร่วมเรียนรู้แลกเปลี่ยนในงานมหกรรมพลังเด็ก และเยาวชน ครั้งที่ 2 "ก้าวกล้า การศึกษา เพื่อสร้างพลเมือง ตามรอยเท้าพ่อ" 


ประมวล ดวงนิล พี่เลี้ยงจากโครงการพัฒนาเยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษ ร่วมสะท้อนความรู้สึกที่ได้เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานมหกรรมพลังเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 2 "ก้าวกล้า การศึกษา เพื่อสร้างพลเมือง ตามรอยเท้าพ่อ" เมื่อวันที่ 28-29 ม.ค. 2560 ที่ผ่านมา ณ โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ ตลาดน้ำอัมพวา และห้องประชุมกนกรัตน์รีสอร์ท จ.สมุทรสงคราม


"สิ่งที่ผมเห็นจากการเข้าร่วมงานมหกรรมภาคตะวันตกครั้งนี้ คือ การที่โครงการพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตก มีการทำงานร่วมกับภาคีในจังหวัดค่อนข้างมาก จนเห็นแนวทางการทำงานข้างหน้าชัดเจนว่าจะไปในทิศทางไหน หน่วยงานใดจะเข้ามาหนุนเสริมการทำงานของเยาวชนบ้าง ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัด หรือ พมจ. ซึ่งเป็นเรื่องที่ทางศรีสะเกษก็กำลังพยายามทำอยู่ และเห็นพลังของกลุ่มเยาวชนที่ถึงแม้จะสิ้นสุดระยะเวลาของโครงการแล้ว แต่กลับไม่มีน้องคนไหนบอกว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการทำงาน แต่ละคน แต่ละกลุ่ม ต่างอยากกลับไปทำโครงการให้เกิดความต่อเนื่องในพื้นที่ของตัวเอง"

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ