“พี่สอนน้อง ชวนกันออกกำลังกาย” ต้านภัยยาเสพติดถวายพ่อหลวง


พัฒนาเยาวชนในเขตพื้นที่กทม.

 

“พี่สอนน้อง ชวนกันออกกำลังกาย” ต้านภัยยาเสพติดถวายพ่อหลวง

         

          หลังเลิกเรียนบุตรหลานของคุณไปไหน ทำอะไรอยู่ถ้าคำตอบคือ ร้านเกม ร้านอินเตอร์เน็ต แชท ฯลฯ แล้วร่างกายของพวกเขาเหล่านั้นจะแข็งแรงได้อย่างไรกันที่สำคัญปัญหาความรุนแรงของเยาวชนไทยในปัจจุบันไม่ว่า ปัญหาในการพัฒนาการทางด้านสมอง ร่างกาย และจิตใจ ไปจนถึงคดีอาชญากรรมจากการล่อลวงและล่วงละเมิดทางเพศผ่านทางการแชท หรือพฤติกรรมเลียนแบบความรุนแรงจากเกมในอินเตอร์เน็ต หรือปัญหาเรื่องการมั่วสุ่มและยาเสพติด และปัญหานานัปการที่ทวีความรุนแรงขึ้น

         

          ทั้งหมดนี้เกิดจากการที่พวกเขาซึมซับจากโลกมายา โดยปราศจากทักษะแห่งโลกความจริงในฐานะที่พันธกิจของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีเป้าหมายให้ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย ทุกพื้นที่ ได้มีกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพกาย สุขภาพใจสภาพสังคม และปัญญาที่ดี ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างจริงจัง จึงได้จัดโครงการ “พี่สอนน้อง ชวนกันออกกำลังกาย”

       

          “สิ่งที่เด็กๆ และเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการนี้ จะได้รับนั้น มีมากมายเหลือเกิน เพราะนอกจากจะเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้วนั้น ยังสามารถใช้กิจกรรมการออกกำลังกาย กฎ กติกา มารยาทและรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เพื่อนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้ และที่สำคัญถือเป็นการทำความดี ทำสิ่งเป็นประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา5 ธันวามหาราชนี้ด้วย” คุณวิวัฒน์ วิกรานตโนรส ประธานคณะกรรมการบริหารแผนคณะที่ 5 ของสสส. ผู้ใหญ่ใจดีที่ร่วมผลักดันโครงการนี้พร้อมกับภาคีเครือข่ายผู้ใหญ่รักเด็กอีกเช่น สมาคมกีฬากรุงเทพมหานคร, สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานครและบริษัท สยามสปอร์ตมีเดียแมเนจเม้นท์ จำกัด

        

          โครงการดังกล่าวหวังพัฒนาเยาวชนอายุระหว่าง 8-14 ปี ในเขตพื้นที่กทม. ให้ใช้เวลาว่างช่วงหลังเลิกเรียนให้เป็นประโยชน์ ด้วยการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเพิ่มทักษะขั้นพื้นฐานในการเสริมสร้างสุขภาพและการออกกำลังกาย ตามกีฬาที่ตนเองถนัด รวมถึงการเล่นกีฬาอย่างถูกวิธี เพื่อห่างไกลยาเสพติด เป็นคนดีของสังคม

        

          “เยาวชนสามารถเข้าร่วมอบรม 4 ชนิดกีฬา คือ ฟุตบอล, ฟุตซอล,บาสเกตบอล และว่ายน้ำ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น อบรมทุกวันอังคาร, วันพุธ และวันพฤหัสบดี รวม 3 วันต่อสัปดาห์ ช่วงเย็นหลังเลิกเรียนวันละ 2 ชั่วโมง รวม 24 ชั่วโมง ตลอดระยะเวลา 1 เดือนเยาวชนอายุระหว่าง10-14 ปี อบรมฟุตบอล, ฟุตซอล และบาสเกตบอล ส่วนอายุระหว่าง 8-12 ปี อบรมว่ายน้ำ

         

          การอบรมแบ่งเป็น 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 ได้เริ่มไปแล้วระหว่างตั้งแต่วันที่ 3 ธ.ค. – 25 ธ.ค. 2552 แต่ที่พลาดไม่ได้คือ รุ่นที่ 2 อบรมระหว่างวันที่ 11 ม.ค. – 1 ก.พ. 53 รับสมัครวันนี้ – 25 ธ.ค. 52

         

          สำหรับศูนย์กีฬาทั้ง 8 แห่ง ที่ร่วมโครงการประกอบด้วย ศูนย์กีฬาวชิรเบญจทัศ เขตจตุจักร,ศูนย์เยาวชนบางกะปิ เขตบางกะปิ, ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา เขตมีนบุรี, ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง, ศูนย์กีฬารามอินทรา เขตบางเขน, ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ เขตจตุจักร, ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ เขตทุ่งครุ และศูนย์กีฬาบางบอน เขตบางบอน

         

          คุณวิวัฒน์ วิกรานตโนรส บอกว่า ในโครงการนี้มีวิทยากรที่มีชื่อเสียงและความชำนาญมาช่วยฝกทักษะด้านกีฬาของน้องๆ ด้วย อาทิ เฉลิมวุฒิ สง่าพลหัวหน้าผู้ฝกสอนทีมชาติไทยอายุไม่เกิน 19 ปี,คำรณ สำราญพันธุ์หัวหน้าผู้ฝกสอนฟุตซอลทีมชาติไทย, อาจารย์วรพงศ์ พัชรวิชญ์หัวหน้าผู้ฝกสอนว่ายน้ำทีมชาติไทย, อาจารย์พิเชษฐ์ ศันสนะพิทยากรอดีตหัวหน้าผู้ฝกสอนบาสเกตบอลทีมชาติไทย และนักกีฬาทีมชาติลีซอ – ธีรเทพ วิโณทัย, แตงโม – พงษ์พิสุทธิ์ ผิวอ่อน, แว่น ศิริรัตน์ ยนต์โยธินกุล,  J.O. – รัชเดช เครือทิวา, ณัชฐานันท์จันทร์กระจ่าง และศุภวุฒิ เถื่อนกลาง

         

          “ที่สำคัญในวันสุดท้ายของการอบรมแต่ละศูนย์กีฬาจะมีการมอบวุฒิบัตรและอุปกรณ์กีฬาให้แก่ศูนย์กีฬาทั้ง 8 แห่ง น้องๆ คนใดสนใจ เตรียมบัตรประจำตัวนักเรียน, สูติบัตร หรือทะเบียนบ้าน และรูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 1 ใบ สมัครฟรี พร้อมรับชุดและอุปกรณ์การเรียน และติดต่อขอรับใบสมัครและส่งได้ที่ บจ.สยามสปอร์ตมีเดีย แมเนจเม้นท์ ซ.รามอินทรา 40 ถ.รามอินทรา หรือศูนย์กีฬา กทม. ที่ร่วมโครงการ ทั้ง 8 แห่ง หรือ เว็บไซต์  WWW.SIAMSPORT.CO.TH สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-2508-8276 และ 08-9079-1420″

 

          ดังนั้นเราช่วยกันสร้างสุขภาพกายและใจของเยาวชนไทยให้แข็งแรง เพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศต่อไป สมกับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระประสงค์ให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้า เยาวชนของชาติห่างไกลยาเสพติดด้วย

 

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

 

 

 

Update 14-12-52

 

อัพเดทเนื้อหาโดย : กิตติยา  ธนกาลมารวย

 

  

Shares:
QR Code :
QR Code