พี่สอนน้องรู้สู้ภัยบุหรี่ เนื่องในเทศกาลวันเยาวชนแห่งชาติ 2565

                   ที่มา : สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย (ยท.) 

แฟ้มภาพ

                    บุกโรงเรียน พี่สอนน้องรู้สู้ภัยการสูบบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า ฉบับสาระคู่ความบันเทิง เนื่องในเทศกาลวันเยาวชนแห่งชาติ 2565

                   อีกหนึ่งปัญหาสำคัญของเยาวชนไทยที่เผชิญมาอย่างต่อเนื่อง คงหนีไม่พ้นการสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า ที่นับวันบุหรี่ไฟฟ้ามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจากความนิยมและความเชื่อที่เข้าใจผิดว่ามีความปลอดภัยและไร้อันตราย ซึ่งข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ.​2564 ระบุว่าประชากรไทยสูบบุหรี่ไฟฟ้ากว่า 78,742 คน คิดเป็นร้อยละ 0.14 ของประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีจำนวนทั้งหมด 57 ล้านคน และที่น่าตกใจกว่า คือ จำนวนคนไทยที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าเป็นเด็กและเยาวชนอายุ 15-24 ปี สูงถึง 24,050 คน และเป็นผู้ใช้บุหรี่ธรรมดากว่า 447,084 คน ในจำนวนนี้มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่เคยระบุไว้ว่าด้วยว่าเด็กที่สูบบุหรี่ 10 คน จะเลิกสูบไม่ได้เลยตลอดชีวิต 7 คน และในจำนวน 3 คน เลิกสูบบุหรี่ได้แต่มีพฤติกรรมการสูบยาวนานถึง 20 ปี และทั้งหมดนี้ต้องแลกมาด้วยการสูญเสียทางเศรษฐกิจมหาศาลในอนาคตของประเทศไทย ทั้งในมิติทางสุขภาพและค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยจากโรคภัยต่าง ๆ และแน่นอนว่านิโคตินในบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าส่งผลโดยตรงต่อการทำงานของสมองและอวัยวะภายในร่างกายของเด็กและเยาวชนไทย

                   เมื่อเร็ว ๆ นี้เอง สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย (ยท.) จึงร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรม Smoke Free Festival เทศกาลดินแดนปลอดบุหรี่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น จำนวน 3 โรงเรียน และกิจกรรมตะลุยภารกิจ Gen Z บุกถึงโรงเรียน จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 6 โรงเรียน และชวนศิลปินต้นแบบชื่อดังในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างวงทีเร็กซ์ (T-Rex) เดินสายมอบความรู้และความบันเทิงตลอดกิจกรรม ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมรวมกว่า 873 คน ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง โรงเรียนน้ำพองศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวัน โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ โรงเรียนพิบูลมังสาหาร โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร และโรงเรียนนาคำวิทยา จังหวัดอุบลราชธานี

                    นายสุรเชษฐ์ โพธิ์แสง รองเลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า “กิจกรรม Smoke Free Festival เทศกาลดินแดนปลอดบุหรี่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น และกิจกรรมตะลุยภารกิจ Gen Z บุกถึงโรงเรียน จังหวัดอุบลราชธานี นับเป็นกิจกรรมมิติใหม่ที่สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย (ยท.) และภาคีเครือข่าย พัฒนาขึ้นเพื่อให้มีความแตกต่างจากการอบรมให้ความรู้แบบเดิม ที่มีความน่าเบื่อและขาดจุดสนใจ จนทำให้เนื้อหาที่เป็นประโยชน์เข้าไม่ถึงเด็กและเยาวชน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีการเชิญชวนให้ศิลปินขวัญใจวัยรุ่นมีบทบาทให้ความคิดเห็นหรือแฝงข้อคิดเตือนใจวัยรุ่นถึงผลกระทบจากการสูบบุหรี่ตลอดกิจกรรม นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นักเรียนหรือนักศึกษาได้มีพื้นที่แสดงออกผ่านความสามารถของตนเอง รวมไปถึงผลักดันให้สถานศึกษาประกาศนโยบายสถานศึกษาปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าและมีมาตรการป้องกันการสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าของนักเรียนในสังกัดของตนเองอีกด้วย

                    ด้านนายณัฐพงศ์ พิมพ์เงิน แกนนำนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น กล่าวด้วยว่า “ตนเองพึ่งเคยเข้าร่วมกิจกรรมลักษณะแบบนี้เป็นครั้งแรกและมีความประทับใจเป็นอย่างมากเนื่องจากที่ผ่านมาการอบรมให้ความรู้หัวข้อต่าง ๆ มักจะเป็นแพทย์ พยาบาล หรือตำรวจในพื้นที่ ซึ่งมีช่องว่างระหว่างวัยอยู่พอสมควร อาจทำให้การสื่อสารความรู้มายังเพื่อน ๆ นักศึกษา บางประเด็นมีความเข้าใจยากและขาดความน่าสนใจ พอมีกิจกรรมนี้เข้ามาจึงได้เห็นว่าความรู้ที่เข้าใจยาก ๆ ก็สามารถสื่อสารให้เข้าใจได้ง่ายและสนุกสนานได้ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ จึงอยากฝากไปยังพ่อแม่ผู้ปกครองและเพื่อนเยาวชนทั่วประเทศว่าบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าล้วนเป็นสิ่งเสพติดที่ให้โทษต่อร่างกาย ซึ่งจะมากหรือน้อยก็ไม่ควรเข้าไปข้องเกี่ยวโดยเฉพาะสารนิโคตินในบุหรี่ทั้งสองชนิดส่งผลกระทบต่อสมองและอวัยวะในร่างกายเป็นจำนวนมาก รวมไปถึงสูญเสียเงินไปกับสิ่งของที่ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายอีกด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ