พี่น้องชุมชนศรีฐานนับพัน ‘ตักบาตรถนนสายบุญ’

ที่มา : มติชนออนไลน์ 


ภาพประกอบจากมติชนออนไลน์ 


พี่น้องชุมชนศรีฐานนับพัน 'ตักบาตรถนนสายบุญ' thaihealth


พี่น้องชุมชนศรีฐานนับพันคนแห่ 'ตักบาตรถนนสายบุญ' ขอนแก่น


เมื่อวันที่ 23 กันยายน ที่บริเวณถนนด้านหน้าวัดจอมศรี ชุมชนศรีฐาน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นายธวัชชัย รื่นรมย์สิริ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส “ตักบาตรถนนสายบุญ ฮ่วมเฮ็ดฮ่วมสร้างทางบุญเมืองเก่าบ้านเฮาศรีฐาน” โดยมีพระมหาณัฐกิตติ อนารโท เจ้าอาวาสวัดจอมศรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยได้นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 18 รูป จากวัดจอมศรี และวัดโพธิ์โนนทัน มารับบิณฑบาต โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล ว่าที่ ร.ต.บัญชา สิงห์คำป้อง นายสมภพ วงษ์ก่อ นางกฤษณา แสนสะอาด รองปลัดเทศบาล นางสายชล สิงห์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน นางสุมาลี สุวรรณกร ประธานสมาคมนักเขียนภาคอีสาน ผศ.ทรงวิทย์ พิมพะกรรณ์ ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะครูอาจารย์นักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน ประธานชุมชน-พี่น้องชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ประชาชนทั่วไป และนักท่องเที่ยว ซึ่งมีพี่น้องชุมชนศรีฐาน 1-4 ท่ามกลางพุทธศาสนิกชนจำนวนมากกว่า 1,000 คน กับเส้นทาง 500 เมตร เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ท่ามกลางสายฝนโปรยปรายลงมา


นายธีระศักดิ์ กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชน และเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม นอกจากนี้ ยังมี “ตลาดวัฒนธรรม” เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้จับจ่ายซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ของดีชุมชนศรีฐานอีกด้วย


“กิจกรรมตักบาตรถนนสายบุญ เป็นอีกหนึ่งของการต่อยอดจากโครงการสืบค้นเมืองเก่าบ้านเราศรีฐาน ภายใต้ ‘Spark U ปลุกใจเมือง’ ได้ดำเนินการมาตั้งแต่เมื่อปี 2560 เป็นความร่วมมือระหว่างเทศบาลนครขอนแก่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น เพื่อพัฒนาพื้นที่เชิงสร้างสรรค์ พัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สร้างจิตสำนึกรักท้องถิ่นและอนุรักษ์โบราณวัตถุ โบราณสถานของชุมชนในท้องถิ่น” นายธีระศักดิ์กล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ