พิษณุโลกคุมเข้มไข้เลือดออกระบาด

ที่มา : แนวหน้า


พิษณุโลกคุมเข้มไข้เลือดออกระบาด thaihealth


แฟ้มภาพ


พิษณุโลกคุมเข้มไข้เลือดออกระบาด เน้นปฏิบัติมาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค


เจ้าหน้าที่ป้องกันและควบคุมโรค เทศบาลนคร (ทน.) พิษณุโลก ได้ออกฉีดพ่นยากันยุง กำจัดลูกน้ำยุงลาย ตาม อาคารบ้านเรือน และหอพักในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก โดยการฉีดพ่นยากันยุงแบบละออง ในห้องพัก ห้องน้ำบ้านเรือนประชาชน ในเขตย่านวัดเจดีย์ยอดทอง ถนนราชมนู และพญาเสือ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ป้องกันการแพร่ระบาดของไข้เลือดออก หลังจากพบว่า มีรายงานของผู้ป่วยไข้เลือดออกในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง จนน่าเป็นห่วง โดยเฉพาะในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก มีผู้ป่วยติดต่อกันในพื้นที่ในเดือน ก.ค. จำนวน 11 ราย และในห้วงเดือน ส.ค. นี้มีผู้ป่วยแล้ว 3 ราย


นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) พิษณุโลก เปิดเผยว่า สถานการณ์ไข้เลือดออกในปีนี้พบว่าเป็นปีที่ครบรอบของการระบาด 2 ปี เว้น 2 ปี ซึ่งปีนี้ถือว่ามีการระบาดของไข้เลือดออกจนน่าเป็นห่วง โดยเฉพาะ จ.พิษณุโลก พบว่ามีผู้ป่วยสะสม 450 ราย อัตราป่วย 51.09 ต่อประชากรแสนคน  ซึ่งขณะนี้มีการระบาดของโรคในพื้นที่ พบผู้ป่วยเกินค่ามาตรฐาน และพบ ต่อเนื่องเกิน 4 สัปดาห์ โดยเฉพาะที่ อ.เมืองพิษณุโลก, พรหมพิราม, วังทอง และ อ.เนินมะปราง


อย่างไรก็ตาม ต้องขอความร่วมมือ ประชาชนได้ช่วยกันรักษาความสะอาดบ้านเรือนประชาชน ตามมาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค อย่างต่อเนื่อง และขอ เชิญชวนประชาชนชาวพิษณุโลกร่วมดำเนินการ ตามมาตรการ คือ 1.เก็บบ้าน ให้ปลอดโปร่งไม่ให้ยุงลายเกาะพัก, 2.เก็บขยะ เศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของ ยุงลาย 3.เก็บน้ำ โดยการปิดภาชนะกักเก็บน้ำให้มิดชิดหรือเปลี่ยนถ่ายน้ำทุกสัปดาห์ ไม่ให้ยุงลายวางไข่ ป้องกัน 3 โรค คือ โรคไข้เลือดออก, โรคไข้ติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย

Shares:
QR Code :
QR Code