พิธีเปิด โครงการตำรวจรัฐสภาไทย สุขภาพจิตสดใส สุขภาพกายแข็งแรง ประจำปี 2556

featured

เมื่อวันที่ 19 มิ.ย.2556 ที่ผ่านมา ณ บริเวณห้องโถง อาคารรัฐสภา 1 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับ เครือข่ายคนไทยไร้พุง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จัดโครงการ “ตำรวจรัฐสภาไทย สุขภาพจิตสดใส สุขภาพกายแข็งแรง” ประจำปี 2556 เพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องการสร้างเสริมสุขภาวะให้แก่ตำรวจรัฐสภา ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการดูแลความสงบเรียบร้อย และรักษาความปลอดภัย เพื่อให้การดำเนินงานของฝ่ายนิติบัญญัติเป็นไปด้วยความราบรื่น พร้อมจัดให้มีการมอบรางวัล “ตำรวจรัฐสภาไทย ใส่ใจสุขภาวะ” เพื่อเป็นต้นแบบในการสร้างเสริมสุขภาวะ ให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภา และบุคลากรทั่วไปหันมาใส่ใจในการดูแลสุขภาพของตนเองยิ่งขึ้น

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/BULOmr

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ