พิธีเปิดโครงการ Woman Will เธอทำได้ด้วยอินเทอร์เน็ต

featured

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยนายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดตัวโครงการ “Women Will : เธอทำได้ด้วยอินเทอร์เน็ต” จัดโดย Google ประเทศไทย ร่วมกับ กระทรวงแรงงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน – กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และบริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของสตรีไทยในพื้นที่ชนบทจำนวนกว่า 1 ล้านคน ให้สามารถเข้าถึงการศึกษาที่ดีกว่า

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/BYNfom

Shares:
QR Code :
QR Code