พิธีเททองหล่อพระพุทธรูป “พระพุทธชยันตีเฉลิมราช”

เครือข่ายองค์กรงดเหล้า และภาคีเครือข่ายทั่วไทย ร่วมกับ สสส. จัดให้มีพิธีเททองหล่อพระพุทธรูป “พระพุทธชยันตีเฉลิมราช” ถวายพ่อหลวงเนื่องในปีอันเป็นมหามงคล ๘๔ พรรษา และมหาวาระพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้พระพุทธเจ้า เพื่อเป็นการบูชาความดีงามและเป็นแบบอย่างที่ดีของเครือข่ายฯ สืบไป

พิธีเททองหล่อพระพุทธรูป พระพุทธชยันตีเฉลิมราช

สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ภายใต้มูลนิธีวิถีสุข ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่ายงดเหล้าทั่วประเทศ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทั่วโลกร่วมสร้างพระพุทธรูป “พระพุทธชยันตีเฉลิมราช” ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ และมหาวาระพุทธชยันตี เฉลิมฉลอง ๒,๖๐๐ ปีแห่งพระพุทธศาสนา โดยจัดพิธีเททองหล่อพระพุทธรูป“พระพุทธชยันตีเฉลิมราช” ขึ้นในวันศุกร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.

พิธีเททองหล่อพระพุทธรูป พระพุทธชยันตีเฉลิมราช ที่วัดยานนาวา

ณ ลานพิธีวัดปริวาส เขตยานนาวา กรุงเทพฯ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญผ่านทางชื่อบัญชี “โครงการหล่อพระ” เลขที่ ๐๕๗-๐-๒๔๗๗๖-๔ ธนาคารกรุงไทย สาขา ถ.นวมินทร์

“พระพุทธชยันตีเฉลิมราช ทูลเกล้าถวายแด่พ่อของแผ่นดินฉลอง ๒,๖๐๐  ปี การตรัสรู้พระสัมมาสัมพุทธเจ้า สานพลังเครือข่ายสร้างสุข”

โดยจะเปิดให้พุทธศาสนิกชนร่วมพิธีปิดทอง “พระพุทธชยันตีเฉลิมราช” ในงานพิธีสวดมนต์ข้ามปี วันเสาร์ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ต่อไป

 

 

ที่มา : สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า

 

Shares:
QR Code :
QR Code