พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการบริการวิชาการแก่สังคม

นครพนม

วันที่ 24 ก.ค.2566 ที่ จ.นครพนม พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ซึ่งสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ ม.นครพนม จัดขึ้นที่ จ.นครพนม เพื่อให้เกิดการพัฒนาเชิงพื้นที่และเกิดเครือข่ายสังคมสุขภาวะภาคอีสาน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=343140

Shares:
QR Code :
QR Code